Darom/juosta
Posėdyje aptartos aktualijos, santykių su valstybe aspektai bei pasiūlymai

2021 m. lapkričio 11–13 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, ypač arkivysk. G. Grušą, 2021 m. rugsėjo 25 d. išrinktą Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku. Apaštalinis nuncijus pasidžiaugė sklandžia sinodinio kelio Lietuvoje pradžia ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

Perženkime slenkstį

Artėjanti Liturginių metų pabaiga vėl kreipia mūsų žvilgsnį į visa ko esmę, galutinį tikslą. Kelias į jį paženklintas įvairiais suspaudimais, iššūkiais, tačiau Evangelija kviečia ypač tada ieškoti Dievo artumo: „Pamatę visa tai dedantis, supraskite, jog Žmogaus Sūnus visai arti, prie slenksčio“ (Mk 13, 29).

Dievas leidžiasi sutinkamas žmonėse, atsidūrusiuose prie mūsų slenksčio: ypač – visokio vargo ištiktuose. Atpažindami Jį išalkusiuose ir ištroškusiuose, keleiviuose ir ligoniuose bei atsiliepdami konkrečia ir veiklia, gailestinga artimo meile – pasukame galutinio tikslo ir išsipildymo link.

Vilniuje – tradiciniai Aušros Vartų atlaidai

2021 metų lapkričio 13–21 d. vyks tradiciniai Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Šių metų atlaidų tema Motina Vilties (lot. Mater Spei) yra vienas iš trijų naujausių Švč. Mergelės Marijos litanijos kreipinių, kuriais popiežius Pranciškus papildė litaniją 2020 metais.

Atlaidų programa, plakatas (lietuvių kalba), (lenkų kalba).

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu bus meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, seminaristus, Lietuvos kariuomenę, policiją, žemdirbius, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, migrantus, jaunimą ir ateitininkus.

Sena kaip pasaulis tiesa – visi esame broliai ir seserys

seserys„Visi esame broliai ir seserys, sako popiežius Pranciškus enciklikoje „Fratelli tutti“. Tačiau kas čia naujo?“ – klausė Miguel Ángel Ayuso Guixot, vienas iš kardinolų, sakydamas kalbą konferencijoje apie šią encikliką, praėjus metams nuo paskelbimo. Dviejų dienų konferencija lapkričio 8–9 dienomis įvyko jėzuitų leidžiamo žurnalo būstinėje Romoje „Villa Malta“ ir Georgetown universitete Vašingtone.

Popiežius: migrantai gali būti palaiminimas Europai

palaimiKetvirtadienį popiežius susitiko su Europoje gyvenančių italų bendruomenių atstovais. Jiems Pranciškus sakė, kad mūsų laikais vykstanti žmonių migracija tarp Europos šalių turėtų padėti žemyno gyventojams geriau įsisąmoninti, kad Europa yra mūsų bendri namai.

Paskelbta būsimos kanonizacijos data

kanoni2022 metų gegužės 15 d., penktąjį Velykų sekmadienį, popiežius Pranciškus vadovaus kanonizavimo apeigoms, kurių metu septynis palaimintuosius paskelbs šventaisiais.

Bažnyčia Prancūzijoje parduos turtą, kad galėtų mokėti kompensacijas

parduosLurde pastarosiomis dienomis vykusio Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdžio metu buvo priimta keletas radikalių sprendimų, kuriais Bažnyčia Prancūzijoje siekia padėti nuo seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje nukentėjusiems žmonės ir išbristi iš gilios krizės, į kurią ją įklampino dalies dvasininkijos ir Bažnyčioje tarnavusių pasauliečių padaryti nusikaltimai.

Popiežius: nepilnamečių apsauga – svarbiausias prioritetas

apsaugaKetvirtadienį Romoje Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos patalpose ir nuotoliniu būdu vyko kelių Italijos katalikų organizacijų ir valstybės institucijų surengtas, Italijos pralamento ir Europos pralamento remiamas susitikimas, skirtas projektui „Vaikų apsaugos skatinimas COVID-19 metu ir vėliau“.

Popiežiaus katechezė. Visada mylėkime, nors tai nelengva

mylekimeTrečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus komentavo šv. Pauliaus Laiško galatams ištrauką (Gal 5, 16–17. 25), kurioje apaštalas ragina tos bendruomenės narius gyventi Šventosios Dvasios vedamiems, vengti tuščios garbės, piktumo ir pavydo.

Vaikų darbas yra vergovės forma

formaTarptautinė darbo organizacija (ILO) ir JT Maisto bei žemės ūkio organizacija (FAO) pradėjo bendrą susitikimą Romoje, kurio tema – vaikų išnaudojimo darbe, ypač žemės ūkyje, problema. Kardinolas P. Parolin popiežiaus Pranciškaus vardu pasiuntė žinią susitikimo dalyviams, kurioje tokį išnaudojimą apibūdina kaip vergovės formą.

Visų Šventųjų iškilmės vidudienio malda

malLapkričio 1-osios vidudienį popiežius Pranciškus vadovavo Visų Šventųjų iškilmės „Viešpaties angelo“ maldai. Pasak jo, būti šventais – tai gyventi pagal Kalno palaiminimuose (Mt 5, 1–12a) išdėstytą programą. Tai nuolankumo, atjautos, romumo, teisingumo ir taikos kelias, kuris veda į Dievo karalystę ir laimę. Eiti palaiminimų keliu – tai džiaugtis ir pranašauti.

Divalio šventės linkėjimas: būti šviesa krizės laikotarpiu

divalioLapkričio 4-ąją, kai Katalikų Bažnyčia švenčia vyskupo šv. Karolio Boromiejaus minėjimą, induistų ir kitos Rytų religijų bendruomenės šiemet mini šviesos šventę – Dyvalį. Šventės proga pasaulio induistus pasveikino Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba.

Vėlinių visuotiniai atlaidai – visą lapkritį

lapkriApaštališkoji penitenciarija paskelbė, kad ir šiais metais, panašiai kaip pernai, atsižvelgiant į tebesitęsiančią pandemiją, Vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus galima gauti ne tik iki lapkričio 8-osios, bet ir kitomis pasirinktomis dienomis iki lapkričio mėnesio pabaigos.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode