Darom/juosta
Popiežius : šv. Ireniejus bus skelbiamas Bažnyčios mokytoju

mokyKetvirtadienio, spalio 7-osios, priešpietį popiežius Pranciškus susitiko su Šv. Ireniejaus mišria ortodoksų ir katalikų darbo grupe, kurią sudaro įvairių kraštų ir Bažnyčių ekspertai. Popiežius padėkojo grupės nariams už teologinį darbą, kuris praturtina visų katalikų ir ortodoksų bendrystę, ir pranešė, jog šv. Ireniejų netrukus paskelbs Bažnyčios mokytoju, suteikdamas „Doctor unitatis“ titulą.

Popiežius įkūrė fondą katalikų ligoninėms remti

fondaPopiežius Pranciškus įsteigė fondą, kuris rems bažnytines, dažniausiai vienuolijų įkurtas sveikatos apsaugos struktūras, kad būtų užtikrintas jų veiklos tęstinumas ir kartu išsaugota steigėjų charizma. Fondo vadovu popiežius paskyrė Apaštalų Sosto nuosavybės administracijos vadovą vyskupą Nunzio Galantino.

Šv. Faustina apie ištikimybę Viešpaties malonei

fauSpalio 5-ąją liturgija mini gailestingumo apaštalę šv. Faustiną Kowalską, Dievo Motinos Gailestingumo seserų kongregacijos vienuolę. Vienas iš didžiausių šventosios dienoraštyje išsakytų norų buvo troškimas kuo giliau įsismelkti į Jėzaus dvasią, susitapatinti su juo. Ne kartą šventoji tikino, jog to prašo pats Jėzus.

Šventasis Sostas: krizes spręsti besikalbant su čiabuviais

krizesPastangos atgaivinti pasaulio ekonomiką skriaudžia čiabuvius, jie dėl to sunkiai kenčia, tačiau užmirštama, kad jų bendruomenių perduodamos kultūrinės tradicijos, puoselėjamas gilus ryšys su gamta gali būti naudingas kuriant tvarią ekonomiką, patikino Šventojo Sosto atstovas, dalyvavęs rugsėjo 27 dieną Ženevoje vykusioje 48-ojoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje.

Kūrinijos apsauga: nustokime gyventi vien dėl vartojimo

nustokime„Nebėra laiko lūkuriuoti, reikia veikti. Kiekvienas instrumentas, gerbiantis žmogaus teises, demokratijos ir teisinės valstybės principus, Europos Tarybos pamatines vertybes, gali tapti naudingu sprendžiant šį globalų iššūkį”, – aukšto lygio Europos Tarybos susitikimo „Aplinka ir žmogaus teisės: teisė į saugią, sveiką ir tvarią aplinką“ dalyviams sakė popiežius Pranciškus.

Trečiadienio katechezė: Nuteisinti Kristaus dėka

dekaApaštalas šv. Paulius primygtinai tvirtina, jog nuteisinimas ateina iš tikėjimo į Kristų. Tačiau nelengva išsamiai aptarti tikėjimui tokį svarbų terminą kaip „nuteisinimas“, – trečiadienį sakė popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezes apie apaštalo šv. Pauliaus laišką galatams.

Asyžiaus dvasia: malda už Gvinėjos gyventojų gerovę

dvasiaGvinėjoje rugsėjo mėnesio pradžioje pučistai nušalino prezidentą, buvusį trečią kadenciją valstybės vadovo pareigose, ir sudarė laikiną karinės chuntos vyriausybę. Vyrauja nežinia dėl šiaurės vakarų Afrikos krašto ateities. Apie dabartinę padėtį žinome labai nedaug. Melskimės už jos gyventojus, pakvietė Domenico Sorrentino, Asyžiaus vyskupas.

Popiežius jaunimui: „Norėčiau dar kartą paimti jus už rankos“

paimtiŠvenčiant Kristaus – Pasaulio Valdovo liturginę iškilmę, lapkričio 21 d. visose vyskupijose vietiniu mastu bus švenčiama Pasaulio jaunimo diena, anksčiau kasmet švęsta Verbų sekmadienį. Artėjant šiemetinei Jaunimo dienai, rugsėjo 27 d. buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia jaunimui.

Atgimė unikaliausia rajone, viena seniausių šalyje Pikelių bažnyčia

Rugsėjo 26-ąją Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje švęsti Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai ir bažnyčios pastato atnaujinimo darbų pabaiga, vyko Europos paveldo dienų renginys.

Atlaidai ir migrantų diena

Atlaidų Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo jį atlydėjęs vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, Mažeikių dekanato dekanas kan. Donatas Stulpinas ir parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas.

Vatikano diplomatas: vienokia diskriminacija nėra įveikiama kitokia

kitokiaŠventojo Sosto Santykių su valstybėmis sekretorius šiomis dienomis svečiuojasi Niujorke ir dalyvauja 76-osios Jungtinių Tautų Organizacijos asamblėjos darbuose. Aukšto lygio susitikimuose laukta apie šimto valstybių vadovų. Rugsėjo 22-ąją arkivyskupas Paulas Gallagheris kalbėjo apie Durbano deklaraciją, rugsėjo 23-ąją – apie maisto klausimą pasaulyje.

Popiežiaus katechezė. Nekirskime šaknų vardan naujų ideologijų

saknuRugsėjo 22 dienos bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus apžvelgė lygiai prieš savaitę pasibaigusią kelionę, kuri apėmė du etapus: apsilankymą Vengrijos sostinėje Budapešte ir Eucharistinio kongreso uždarymą, po to apaštalinį vizitą Slovakijoje. Popiežius dar kartą kalbėjo apie dalykus, kuriuos jis norėjo pasakyti tų kraštų bendruomenėms ir kuriuos pats išgirdo.

Popiežius: teologija pagal Dievo stilių – arti žmogaus

artiPopiežius ragina nūdienos iššūkius skaityti Kryžiaus išminties šviesoje. „Reikia Bažnyčios evangelizavimo, kuris būtų ištikimas Dievo stiliui ir būtų arti žmogaus“, parašė sveikindamas Laterano universitete Romoje vykstančio tarptautinio teologinio kongreso dalyvius.

Varšuva: Bažnyčios įsipareigojimas gydyti piktnaudžiavimo žaidą

gydytiSekmadienį Varšuvoje prasidėjo Bažnyčios atstovų susitikimas vaikų apsaugos klausimais. Tarptautiniame–regioniniame susitikime, į kurį pakviesta taip pat Bažnyčios Lietuvoje atstovai, liudijo nuo dvasininkų seksualinio išnaudojimo nukentėję asmenys. Susitikimas tęsis keturias dienas iki rugsėjo 22 d.

Popiežius: klausytis seksualinį smurtą patyrusių nepilnamečių šauksmo

patyrusiuPopiežius Pranciškus pasiuntė video žinią sekmadienį Varšuvoje prasidedančio susitikimo „Dievo vaikų apsauga – bendra Bažnyčios misija“ dalyviams. Regioninį susitikimą apie nepilnamečių seksualinio išnaudojimo problemą surengė Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija ir Bažnyčios Vidurio ir Rytų Europoje vyskupų konferencijos.

„Viešpaties angelas“. Nori pirmauti? Tarnauki!

angelasŠiuo paliepimu Jėzus apvertė vertinimo, kas iš tiesų svarbiausia, kriterijus. Tarnavimas mus ne sumenkina, o išaukština. Daugiau džiaugsmo yra duoti, nei gauti, sakė popiežius Pranciškus, sekmadienį kreipdamasis į vidudienio maldos susitikimo dalyvius.

Popiežius: tradicija neturi tapti istorine atgyvena

neturiPopiežius Pranciškus penktadienį susitiko su Europos šalių vyskupų konferencijų katechezės komisijų vadovais. Susitikimą surengė Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba, praėjus metams nuo pernai paskelbto naujo Katechezės vadovo.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode