Šventasis Sostas: smurtas prieš moteris – netoleruotinas

smurtasSmurtas prieš moteris – netoleruotinas, pabrėžia Šventasis Sostas Žmogaus teisių tarybos sesijoje

Lyčių klausimas, moterys, teisė į išsilavinimą, tarptautinis solidarumas ir teisė į privatumą skaitmeniniame kontekste – temos, gvildenamos 47-ojoje Žmogaus Teisių Tarybos sesijoje, kuri vyksta Ženevoje nuo birželio 21 iki liepos 13 dienos.

Popiežiui atlikta operacija

Sekmadienio liepos 4 vakarą popiežiui Pranciškui atlikta planinė operacija A. Gemelli ligoninėje. Šventojo Tėvo bendra sveikatos būklė po operacijos gera, jis žvalus, kvėpuoja savarankiškai, pranešė pirmadienio, liepos 5-osios, vidudienį Matteo Bruni, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius.

Viešpaties angelas. „Argi jis ne dailidė?“

dailideSekmadienio vidudienio susitikime popiežius Pranciškus kalbėjo apie vadinamąjį „Įsikūnijimo skandalą“: negalėjimą patikėti, kad paprastas žmogus gali būti Dievo Sūnus. Tokia žinia piktino tiek Jėzaus tėvynainius, tiek mūsų amžininkus. Dažnai linkstama tikėti į abstrakčią ir tolimą arba „specialiųjų efektų“ dievybę. 

Lietuvoje vis labiau įsigali krikščionofobija: krikščionys buriasi į profsąjungą, kad gintų sąžinės ir įsitikinimų laisvę

Krikščionys vis dažniau darbe ir visuomeninėje veikloje patiria mobingą ar psichologinį spaudimą, įsigali savicenzūra (baimė kalbėti), verčiami tylėti arba elgtis prieš savo sąžinę ir tikėjimą. Tokia visuomenėje įsigalinti situacija – krikščionofobija – paskatino krikščionis burtis į profesinę sąjungą.

Liepos 3-iąją minimas šv. Tomas

Šv. Tomas – Jėzaus apaštalas. Ieškantis. Ir randantis. Abejojantis ir neriantis į tikėjimo gelmę. Toks yra Šv. Tomas, kurio šventę švenčiame šiandien, liepos 3 dieną.

Evangelija pagal Joną pasakoja istoriją apie išsklaidytas abejones. „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu (JN 20, 24)“, – drąsiai sako Tomas savo draugams apaštalams. Jėzus ateina, kad pasakytų jam ir visiems mums: „Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29)

Klokočovo Dievo motinos ikonos piligrimystė Romoje

piligriPopiežius užbaigė apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmės šv. Mišias tylia malda prie Marijos paveikslo – stebuklingosios Klokočovo Dievo Motinos su kūdikėliu Jėzumi ikonos, atvežtos iš Slovakijos Kosičės regiono. Kosičės vyskupija mini Klokočovo Marijos ikonos ašarojimo 350 metines.

Popiežiaus laiškas LGTB asmenų sielovadininkui

laiskPopiežius Pranciškus pasiuntė laišką jėzuitui amerikiečiui James Martin SJ, kuris juo pasidalijo savo „Twitter“ paskyroje. Šis jėzuitas yra žinomas dėl savo darbo tarp vadinamosios LGTB bendruomenės tikinčiųjų. 

Šv. Petro skatiko rinkliava. Kam skiriami pinigai?

skatikoBirželio 29-ąją, šventųjų Petro ir Pauliaus šventės dieną, visoje Bažnyčioje renkama vadinamoji šv. Petro skatiko rinkliava, skirta Šventojo Tėvo vykdomiems artimo meilės darbams ir apaštališkajai misijai remti. Pernai dėl pandemijos rinkliava buvo nukelta į spalio 4-ąją. Šiemet rinkliava vėl vyks per Petrines.

Popiežius liuteronams: Kristus eina kartu su mumis

einaBirželio 25-ąją popiežius Pranciškus Vatikane priėmė Pasaulio liuteronų federacijos delegaciją, vadovaujamą pirmininko arkivyskupo Panti Filibuso Musos ir kadenciją baigiančio generalinio sekretoriaus pastoriaus Martino Junge. 

Pandemija Kolumbijoje. Kidbo vyskupas prašo gelbėti gyvybes

kidboJuan Carlos Barreto, Kidbo vyskupas, diecezijos portale pranešė, kad dėl sparčiai plintančio koronaviruso nuo birželio 21 d. buvo nuspręsta uždaryti visas parapines bažnyčias vyskupijos teritorijoje Čoko departamente, Kolumbijos šiaurės vakaruose, pasienyje su Panama.

Popiežius: paremkime Rytų katalikus – nuo Artimųjų Rytų iki Kaukazo

kauk„Nepaliaujamai svajojame, kad Šventosios Žemės tautų padangėje nušvistų Dievo Nojui duotas sandoros ženklas – taikos vaivorykštė, tačiau deja, kaip kad matėme pastaruoju metu, toje padangėje per dažnai skrieja šoviniai, kurie neša naikinimą, mirtį ir baimę“, – pasakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą, birželio 24 d., audiencijoje ROACO asamblėjos dalyviams.

Visuotiniai atlaidai senelių dienos proga

progaPopiežius Pranciškus suteikė galimybę gauti visuotinius visiems, kas šiemet dalyvaus ketvirtąjį liepos sekmadienį švenčiamos Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos minėjimuose. 

Popiežius pradėjo katechezių ciklą apie Pauliaus laišką galatams

galatamsPrieš savaitę užbaigęs ilgą katechezių ciklą, skirtą maldai, per šio trečiadienio bendrąją audienciją popiežius Pranciškus pradėjo naują katechezę apie šv. Pauliaus laišką galatams. Šis laiškas yra labai svarbus ne tik dėl to, kad jis mums padeda geriau pažinti patį apaštalą Paulių, bet visų prima dėl to, kad atskleidžia Evangelijos grožį.

Kardinolas M. Gambetti: liturginiai veiksmai nėra privatūs

privatusLiturginiai veiksmai nėra privatūs, visuomet pageidautina, kad kunigai koncelebruotų dalyvaujant tikintiesiems, tačiau galimos išimtys ir į jas bus atsižvelgta, sako Šv. Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Mauro Gambetti. Jis notoje patikslino Vatikano valstybės sekretoriato kovo mėnesį paskelbtas normas dėl liturginių apeigų šventovėje, kuri iškilusi virš apaštalo šv. Petro kapo. Kai kuriuos notoje iškeltus punktus kardinolas M. Gambetti patikslino pokalbyje portalui „Vatican News“ .

Nepilnamečių apsauga: Bažnyčios įsipareigojimas – ne tušti žodžiai

tustiPopiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos darbe prasideda nauja fazė – popiežius prašo kur kas plačiau visame Bažnyčios tinkle iškelti nepilnamečių apsaugos svarbą, pasakė Šventojo Sosto žinių portalui t. Andrew Small, Marijos oblatų dvasininkas, popiežiaus paskirtas naujuoju Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos l.e.p. sekretoriumi. Apie paskyrimą pranešta antradienį, birželio 22 d.

Popiežiaus žinia seneliams ir visiems pagyvenusiems žmonėms

senelLiepos 25-ąją – Švč. M. Marijos tėvų, Jėzaus senelių – šventųjų Joakimo ir Onos liturginės šventės išvakarėse pirmą kartą bus minima Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Birželio 22 d. Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta šia proga skelbiama popiežiaus Pranciškaus žinia. Buvo paskelbtas ne tik tekstas, bet ir vaizdo įrašas, kuriuo Šventasis Tėvas kreipiasi į visus senelius ir pagyvenusius žmones. 

Vilniaus katedroje atveriamos 70 metų buvusios uždarytos koplyčios

koplycBirželio 24-ąją, šv. Jono iškilmės dieną, Vilniaus katedroje bus atvertos 70 metų buvusios uždarytos koplyčios. Mišias tą dieną, kartu su Vilniaus arkivyskupu ir vyskupais pagalbininkais, aukos apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Petar Antun Raijič. Jau antradienį, birželio 22 d., prie Vilniaus katedros renkasi žurnalistai, meno specialistai, paveldo mylėtojai, kad, pamatę ir susipažinę, visiems paskelbtų apie naujai atveriamas koplyčias.

Popiežius prašo melstis už Mianmarą, atverti širdis pabėgėliams

mianPo kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais romiečiais ir piligrimais kalbėtos „Viešpaties angelo“ maldos popiežius paminėjo Mianmaro vyskupų prašymą, kad šalies kariuomenė nešaudytų į maldos namus, gerbtų juos kaip neutralias prieglobsčio vietas. Paminėta ir Pasaulinė pabėgėlių diena, kasmet birželio 20-ąją minima Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva.

M. Wijlens: per visus, ne tik per vyskupus, veikia Šventoji Dvasia

veikia2023 m. rudenį Vatikane vyksiantis Vyskupų sinodas ir numatoma svarstyti Bažnyčios sinodiškumo tema – tai savalaikis atsiliepimas į tai, kas šiandien yra labai aktualu. Tikrai buvo būtina sušaukti šį Sinodą, nes tiek Bažnyčia, tiek mūsų laikų pasaulis turi rimtų problemų, Vatikano radijui duotame interviu sakė olandė kanonų teisės specialistė Myriam Wijlens, Erfurto universiteto Vokietijoje profesorė, kurią popiežius Pranciškus neseniai paskyrė Vyskupų sinodo patarėja. Ji taip pat yra Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narė.

Z. Stankevičs: Sinodo procese klausytis visos Dievo tautos

klausytisSpalio 17 dieną vyskupijose prasidės Vyskupų sinodo parengiamasis procesas. Visos vyskupijos tą dieną privalo pradėti Sinodo procesą, sako Zbignevs Stankevičs, Rygos arkivyskupas, Romoje dalyvavęs Vyskupų sinodo sekretoriato susitikime, į kurį buvo pakviesti vyskupai iš visų žemynų. Su Rygos arkivyskupu kalbėjosi Šventojo Sosto portalo „Vatican News“ atstovas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode