T. Maccali apie s. G. C. Narvaez išlaisvinimą: „Džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmas“

dziauKolumbietės vienuolės ir misionierės Afrikoje Glorijos Cecilijos Narvaez nelaisvė Malio islamistų rankose truko ketverius metus ir aštuonis mėnesius. Spalio 9-ąją dieną ji atvyko į Malio sostinę Bamako, o spalio 10-ąją jau pasiekė Romą, dalyvavo Sinodo proceso atidarymo Mišiose ir susitiko su popiežiumi Pranciškumi. 

Jonas Paulius I bus skelbiamas palaimintuoju

palaiPopiežius Pranciškus priėmė audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro ir susipažinęs su jo pateikta medžiaga apie kelių beatifikacijos ir kanonizacijos bylų eigą, leido skelbti su tomis bylomis susijusius dekretus.

Du nauji palaimintieji

naujiPalaimintosios Marijos Lauros Longo beatifikacijos apeigos įvyko šeštadienį, spalio 9 d., Neapolyje, palaimintojo Pranciškaus Mottolos – sekmadienį, spalio 10–ąją, Tropėjoje. Apeigoms dviejuose pietiniuose Italijos regionuose vadovavo kardinolas Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Popiežius : šv. Ireniejus bus skelbiamas Bažnyčios mokytoju

mokyKetvirtadienio, spalio 7-osios, priešpietį popiežius Pranciškus susitiko su Šv. Ireniejaus mišria ortodoksų ir katalikų darbo grupe, kurią sudaro įvairių kraštų ir Bažnyčių ekspertai. Popiežius padėkojo grupės nariams už teologinį darbą, kuris praturtina visų katalikų ir ortodoksų bendrystę, ir pranešė, jog šv. Ireniejų netrukus paskelbs Bažnyčios mokytoju, suteikdamas „Doctor unitatis“ titulą.

Popiežius įkūrė fondą katalikų ligoninėms remti

fondaPopiežius Pranciškus įsteigė fondą, kuris rems bažnytines, dažniausiai vienuolijų įkurtas sveikatos apsaugos struktūras, kad būtų užtikrintas jų veiklos tęstinumas ir kartu išsaugota steigėjų charizma. Fondo vadovu popiežius paskyrė Apaštalų Sosto nuosavybės administracijos vadovą vyskupą Nunzio Galantino.

Šv. Faustina apie ištikimybę Viešpaties malonei

fauSpalio 5-ąją liturgija mini gailestingumo apaštalę šv. Faustiną Kowalską, Dievo Motinos Gailestingumo seserų kongregacijos vienuolę. Vienas iš didžiausių šventosios dienoraštyje išsakytų norų buvo troškimas kuo giliau įsismelkti į Jėzaus dvasią, susitapatinti su juo. Ne kartą šventoji tikino, jog to prašo pats Jėzus.

Šventasis Sostas: krizes spręsti besikalbant su čiabuviais

krizesPastangos atgaivinti pasaulio ekonomiką skriaudžia čiabuvius, jie dėl to sunkiai kenčia, tačiau užmirštama, kad jų bendruomenių perduodamos kultūrinės tradicijos, puoselėjamas gilus ryšys su gamta gali būti naudingas kuriant tvarią ekonomiką, patikino Šventojo Sosto atstovas, dalyvavęs rugsėjo 27 dieną Ženevoje vykusioje 48-ojoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje.

Kūrinijos apsauga: nustokime gyventi vien dėl vartojimo

nustokime„Nebėra laiko lūkuriuoti, reikia veikti. Kiekvienas instrumentas, gerbiantis žmogaus teises, demokratijos ir teisinės valstybės principus, Europos Tarybos pamatines vertybes, gali tapti naudingu sprendžiant šį globalų iššūkį”, – aukšto lygio Europos Tarybos susitikimo „Aplinka ir žmogaus teisės: teisė į saugią, sveiką ir tvarią aplinką“ dalyviams sakė popiežius Pranciškus.

Trečiadienio katechezė: Nuteisinti Kristaus dėka

dekaApaštalas šv. Paulius primygtinai tvirtina, jog nuteisinimas ateina iš tikėjimo į Kristų. Tačiau nelengva išsamiai aptarti tikėjimui tokį svarbų terminą kaip „nuteisinimas“, – trečiadienį sakė popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezes apie apaštalo šv. Pauliaus laišką galatams.

Asyžiaus dvasia: malda už Gvinėjos gyventojų gerovę

dvasiaGvinėjoje rugsėjo mėnesio pradžioje pučistai nušalino prezidentą, buvusį trečią kadenciją valstybės vadovo pareigose, ir sudarė laikiną karinės chuntos vyriausybę. Vyrauja nežinia dėl šiaurės vakarų Afrikos krašto ateities. Apie dabartinę padėtį žinome labai nedaug. Melskimės už jos gyventojus, pakvietė Domenico Sorrentino, Asyžiaus vyskupas.

Popiežius jaunimui: „Norėčiau dar kartą paimti jus už rankos“

paimtiŠvenčiant Kristaus – Pasaulio Valdovo liturginę iškilmę, lapkričio 21 d. visose vyskupijose vietiniu mastu bus švenčiama Pasaulio jaunimo diena, anksčiau kasmet švęsta Verbų sekmadienį. Artėjant šiemetinei Jaunimo dienai, rugsėjo 27 d. buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia jaunimui.

Atgimė unikaliausia rajone, viena seniausių šalyje Pikelių bažnyčia

Rugsėjo 26-ąją Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje švęsti Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai ir bažnyčios pastato atnaujinimo darbų pabaiga, vyko Europos paveldo dienų renginys.

Atlaidai ir migrantų diena

Atlaidų Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo jį atlydėjęs vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, Mažeikių dekanato dekanas kan. Donatas Stulpinas ir parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas.

Vatikano diplomatas: vienokia diskriminacija nėra įveikiama kitokia

kitokiaŠventojo Sosto Santykių su valstybėmis sekretorius šiomis dienomis svečiuojasi Niujorke ir dalyvauja 76-osios Jungtinių Tautų Organizacijos asamblėjos darbuose. Aukšto lygio susitikimuose laukta apie šimto valstybių vadovų. Rugsėjo 22-ąją arkivyskupas Paulas Gallagheris kalbėjo apie Durbano deklaraciją, rugsėjo 23-ąją – apie maisto klausimą pasaulyje.

Popiežiaus katechezė. Nekirskime šaknų vardan naujų ideologijų

saknuRugsėjo 22 dienos bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus apžvelgė lygiai prieš savaitę pasibaigusią kelionę, kuri apėmė du etapus: apsilankymą Vengrijos sostinėje Budapešte ir Eucharistinio kongreso uždarymą, po to apaštalinį vizitą Slovakijoje. Popiežius dar kartą kalbėjo apie dalykus, kuriuos jis norėjo pasakyti tų kraštų bendruomenėms ir kuriuos pats išgirdo.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode