Šv. Paulius VI – pirmasis popiežius Eucharistiniame kongrese

kongreRugsėjo 12 dieną popiežius Pranciškus Budapešte užbaigs 52-ąjį Tarptautinį eucharistinį kongresą. Tai bus antras kartas tarptautinių eucharistinių kongresų istorijoje nuo 1881 metų, kad pagrindinėms uždarymo Mišioms vadovaus popiežius. Ligi šiol tik popiežius šv. Jonas Paulius II vadovavo Tarptautinio eucharistinio kongreso uždarymo Mišioms. Tai įvyko Romoje 2000 metais.

Porciunkulės atlaidai ir šventovės 85-metis

Rugpjūčio 1-ąją ir 2-ąją Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, kartu su Porciunkulės atlaidais, mini savo gyvavimo 85-metį.

Sekmadienį atlaidams vadovavo kan. relig. m. mgr., lic. kun. Andriejus SabaliauskasPo Sumos šv. Mišių šventoriuje koncertavo kapela „Linksmieji vyrukai“, vyko agapė.

Medžiugorjės jaunimo festivalis: „Ką gera turiu daryti?“

Medžiugorjėje sekmadienį, rugpjūčio 1-ąją, prasideda 32-asis tarptautinis jaunimo festivalis. Programos įvykiai tema „Ką gera turiu daryti?“ bus tiesiogiai verčiami į 18 kalbų. Festivalį dalyvavimu pagerbs svečiai kardinolai ir vyskupai iš kaimyninių kraštų.

Jaunimo sambūris Medžiugorjėje, prie Mostaro, Bosnijoje Hercegovinoje, tradiciškai vadinamas „Mladifestu“, iki 2019 metų kasmet suburdavo iki 50 000 dalyvių iš daugiau kaip 100 kraštų. Praėjusiais metais festivalyje dėl koronaviruso pandemijos fiziškai dalyvavo apie 5 000 jaunų žmonių, daugelis iš kaimyninių kraštų.

Pranciškus prieš 5 metus Aušvice: „Viešpatie, atleisk už tiek daug žiaurumo“

atleiskLiepos 29 d. sukako 5 metai nuo popiežiaus Pranciškaus vizito Aušvico mirties stovykloje. 2016 m. liepos gale nuvykęs į Lenkiją dalyvauti Krokuvoje vykusiose Pasaulio jaunimo dienose, popiežius taip pat aplankė šalies pietuose esančią Čenstakavos Marijos šventovę ir netoli Krokuvos antrojo pasaulinio karo metais nacių režimo įkurtą Aušvico mirties stovyklą.

Afrika. Naujasis evangelizavimas Dievo Bažnyčios šeimoje

afrika„Kampalos dokumentas“ – Afrikos vyskupų gairės žemyno evangelizavimui – yra pamatinės reikšmės kvietimas katalikams „aktyviau vykdyti misionierišką įsipareigojimą“. Tai pareiškė Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo (SECAM) sekretoriaus pavaduotojas SECAM dienos proga surengtame nuotoliniame seminare.

Popiežius: žiniasklaidininkų pareiga – liudyti tiesą

liudytiPopiežius pasveikino svarbiausio Brazilijoje katalikų komunikacijos darbuotojų suvažiavimo „Mutirão de Comunicação“ dalyvius, palinkėdamas, kad jie būtų pirmosiose eilėse skatindami tiesti tiltus, ieškoti dialogo. Suvažiavimas dėl pandemijos surengtas virtualiai.

Popiežius: badas pasaulyje – rimtas žmogaus teisių pažeidimas

badasKreipdamasis į Romoje liepos 26–28 dienomis vykstančio Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikimo mitybos sistemų klausimais dalyvius popiežius Pranciškus priminė, kad visos valstybės yra įpareigotos imtis drąsių priemonių, kad būtų panaikintas badas pasaulyje, kuris yra vien didžiausių neteisingumo formų. Popiežiaus žinią susitikimo dalyviams perskaitė Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris.

Židikuose švęsti Šv. Onos atlaidai

Savaitę vykęs sakralinio meno ir paveldo simpoziumas „Versmės“ užbaigtas Šv. Onos atlaidais: Votyva aukota Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Suma – Šv. Onos koplyčioje, Židikų kapinėse.

Kaip švęsime senelių ir pagyvenusių žmonių dieną?

senelLiepos 25-ąją pirmą kartą bus švenčiama popiežiaus Pranciškaus įvesta Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Jos minėjimui parinkta diena – sekmadienis prieš liepos 26-ąją minimą Jėzaus senelių, šventųjų Onos ir Joakimo liturginį minėjimą.

Kard. C. Bo: susivieniję saugome gyvybes, susiskaldę laidojame tūkstančius

susivieKai pandemija, atsinaujinęs konfliktas, sugriuvusi ekonomika griauna nuskurdusią šalį, kardinolas Charles Bo vėl ragina sudėti ginklus ir susivienyti kovoje prieš virusą.

Mianmarą, kenčiantį po vasario 2 d. įvykusio karinio perversmo, alina nauja pandemijos banga, šalies ligoninėse labai trūksta deguonies. Vietinės Bažnyčios galva kardinolas Bo pirmadienį visus paragino sustabdyti konfliktus ir siekti bendrojo gėrio, saugoti gyvybes. „Koronavirusas pradėjo prieš mus karą su neregėtu žiaurumu. Tūkstančiai užkrėstų, šimtai neapraudotų žmonių palaidoti perpildytose kapinėse. Dieną ir naktį minios žmonių gatvėse laukia deguonies“, – pasakoja Rangūno arkivyskupas kardinolas Ch. Bo.

Ukraina: piligrimai grįžta į šventoves

griztaPo pertraukos, kurią sukėlė koronaviruso pandemija, į Marijos šventovę Berdyčive, Ukrainoje, grįžta piligrimų srautai. Į sekmadienį švęstus Škaplierinės Dievo Motinos atlaidus atvyko minios piligrimų, kurie pėsčiomis keliavo iš įvairių Ukrainos kampelių.

Popiežius: gydyti ne tik kūną, bet ir širdį

gydytiTrečiadienį, liepos 21 d., neįvyks popiežiaus bendroji audiencija, nes, kaip skelbta prieš keletą savaičių, vasaros laikotarpiu iki rugpjūčio 4 dienos atšauktos visus bendrosios audiencijos. Be to, kaip žinia, popiežius ilsisi po sėkmingai atliktos planuotos operacijos Gemelli ligoninėje liepos 4 d.

Bažnyčia ir socialinis mokymas. Kas naujo?

mokymas„Bažnyčios socialinės doktrinos naujovės“ – tai naujas internetinis žodynas, aiškinantis socialinius procesus ir poslinkius XXI amžiuje. Projektą rengia Italijoje gyvuojančio Katalikų universiteto Bažnytinės doktrinos centras.

Mirė Afrikos kardinolas – didi Bažnyčios asmenybė

didiKardinolo titulas reiškia misiją ginti tikėjimą, taip pat ir praliejant savo kraują. „Aš to nebijau“, – viename 2018 metų interviu sakė kardinolas Laurent Monsengwo Pasinya iš Kongo Demokratinės Respublikos, dar kartą sukritikavęs įvairias blogybes savo šalyje, nors už tai čia lengva netekti gyvybės. Liepos 11 dieną kardinolas po ligos mirė vienoje Paryžiaus ligoninėje. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode