Darom/juosta
Patriarchas Baltramiejus: gelbėkime gamtą ir kenčiančius žmones

gamtaMelskimės, kad kuo greičiau būtų įveikti pandemijos padariniai ir kad viso pasaulio vyriausybės būtų apšviestos dangaus, kad pakeistų savo požiūrį į ekonomiką ir gamtos išteklių naudojimą, rašo Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus rugsėjo 1-ąją minimos maldos už kūriniją dienos proga paskelbtoje žinioje.
Katalikų Bažnyčios minimą Pasaulinę maldos už kūrinijos apsaugą dieną įsteigė popiežius Pranciškus 2015 m. rugpjūčio 6 d. paskelbtu laišku, nustatydamas, kad ji būtų minima rugsėjo 1-ąją, kartu su panašia diena, kurią jau nuo anksčiau kasmet mini Ortodoksų Bažnyčios. Maldos už kūriniją diena pastaruoju metu tapo ekumeniniu minėjimu, prie kurio prisijungė ir kitos Bažnyčios.

Minime šiemetinę maldos už aplinką dieną su nerimu žiūrėdami į klimato kaitos sukeltus intensyvius atmosferos reiškinius, katastrofiškus potvynius ir gaisrus visame pasaulyje, taip pat nesibaigiančią koronaviruso pandemiją ir jos socialinius bei ekonominius padarinius, rašo patriarchas Baltramiejus. Pasak jo, visi šie nerimą keliantys reiškiniai patvirtina, kad patriarchato ekologinės iniciatyvos, kurios atspindi Ortodoksų Bažnyčios teologinę ir liturginę tradiciją, žengia koja kojon su mokslo teiginiais ir ekspertų padrąsinimais daugiašališkai telktis aplinkos apsaugai. Patriarchas ragina melstis už greitą sveikatos krizės padarinių įveikimą, taip pat prašo melsti šviesos iš dangaus pasaulio valstybių vadovams, kad stengiantis įveikti pandemijos krizę nebūtų grįžtama prie tų ekonominio gyvenimo, gamybos ir vartojimo modelių, kurie galiojo prieš pandemiją. Baltramiejus taip pat prašo nutraukti pseudomokslinius pasisakymus apie tariamą vakcinų nuo COVID-19 žalingumą, ekspertų menkinimą ir nepagrįstą šios ligos rimtumo nuvertinimą. Patriarchas apgailestauja, kad, deja, panašios pseudomokslinės nuomonės skleidžiamos ir apie klimato kaitą, jos priežastis ir liūdnas pasekmes. „Iš tiesų padėtis yra labai rimta ir jos akivaizdoje mums reikia atsakomybės, bendradarbiavimo, taip pat reikia bendrai svajoti geresnę ateitį“, – pabrėžė patriarchas Baltramiejus. Negalime būti abejingi, žinodami, kokie didžiuliai iššūkiai tenka žmonijai. Abejingumas žmonių kančiai ir kūrinijos naikinimui yra Dievo įžeidimas ir neklusnumas Jo įsakymams.
Pasak patriarcho, dabartiniu sudėtingu metu iš Bažnyčios sielovadinės misijos teka ir pareiga imtis įvairių iniciatyvų, kurios prisidėtų prie pandemijos padarinių mažinimo. Viena tokių iniciatyvų – tai raginimai skiepytis nuo koronaviruso ir reikalavimas, kad prieiga prie vakcinų būtų užtikrinta visiems žmonėms, ypač skurdžiausių šalių gyventojams, nes, kaip sakė Viešpats: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40).

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode