Darom/juosta
Socialinės paslaugos ir jų poreikis Mažeikių rajone

Vasario mėnesį svarstomas 2021 m. Savivaldybės biudžetas. Jame numatytos lėšos socialinių paslaugų darbuotojų atlyginimų didinimui. Tai paskatino kai kuriuos politikus kelti klausimus dėl socialinių paslaugų (ne)teikimo turintiems negalią ar senyvo amžiaus žmonėms Mažeikių rajone.

Politikai pastebėjo, kad dienos socialinė globa asmens namuose dažniausiai teikiama mažiau, nei priklauso, pvz. tik keturias, o ne aštuonias val. per dieną, o kaimo žmonės beveik visai negaunantys socialinių paslaugų.

 

Socialinių įstaigų atstovai tvirtina priešingai.

Meras akcentuoja, jog visi gyventojų poreikiai šiuo klausimu turi būti patenkinti. Galimi ir nauji darbuotojų etatai.

Poreikiai tenkintini

Pastaruoju metu vykusiuose Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose, pristatinėjant šių metų biudžetą, paliestas ir socialinių paslaugų klausimas, mat biudžete numatyti pinigai rajono socialinėms įstaigoms darbuotojų atlyginimų didinimui. Kai kurių komitetų nariai kėlė klausimus dėl nepilnai patenkinamų senelių ar turinčių negalią asmenų socialinių poreikių. Tarybos narė Genoveita Gricienė pastebėjo, kad kaimo vietovėse tokios paslaugos visai beveik neteikiamos.

Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius komitetų posėdžiuose pabrėžė, jog socialinės paslaugos turi būti teikiamos visiems, to norintiems ir atitinkantiems reikalavimus: „ Ir dienos socialinė globa asmens namuose turi būti teikiama ne tik keturias, bet ir aštuonias valandas“. Pasak mero, tam reikalingas prašymas Savivaldybės Socialinės paramos skyriui.

Kam teikiamos socialinės paslaugos

Dėl socialinių paslaugų teikimo ir jų poreikių patenkinimo naujienų portalas Budas.lt paprašė pakomentuoti minėtų įstaigų – Socialinės paramos skyriaus bei Socialinių paslaugų tarnybos vadoves.

„Socialinės paslaugos skiriamos vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu ir asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika“, – rašoma Socialinės paramos skyriaus vedėjos Jolantos Kekytės pavedimu vyr. specialistės Daivos Končiuvienės atsakyme.

Pasak jos, dienos socialinė globa asmens namuose yra nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu: „Paslauga teikiama visiškai nesavarankiškiems asmenims. Paslaugos teikimo trukmė priklauso nuo asmens paslaugų poreikio“.

Pasak rašto, asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į asmens bendruomeninius ryšius, bendravimo įgūdžius, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, ryšius su šeima ir artimaisiais, artimųjų galimybes suteikti pagalbą asmeniui ir asmens motyvaciją priimti pagalbą.

„Asmens socialinių paslaugų poreikį nustato Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos socialinis darbuotojas, kuris užpildo poreikio vertinimo formą. Minėtoje formoje pagal asmens surinktą balų skaičių darbuotojas išvadose pateikia asmeniui rekomenduojamas teikti paslaugas. Paslaugos trukmė gali būti nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę“, – rašoma atsakyme.

Pasak vyr. specialistės, visiškai skirtinga paslauga yra socialinės priežiūros pagalbos į namus paslauga: „Asmens namuose teikiamos paslaugos, padeda asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Ji teikiama iki 10 val. per savaitę.

Pagalbą buityje ir namų ruošoje (tvarkant kambarius, valant virtuvę, tualetą, langus ar plaunant grindis, tvarkant drabužių spintas, skalbiant ar pan.) rekomenduojama teikti tik vienišiems suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms ar senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kurioms šios pagalbos negali suteikti artimieji dėl to, kad, pvz. gyvena užsienyje, kitos savivaldybės teritorijoje ar toliau nei 40 km atstumu nuo asmens (šeimos) gyvenamosios vietos“.          

Teikiamos vienodai

D. Končiuvienė tikina, kad socialinės paslaugos Mažeikių rajone yra teikiamos vienodai tiek mieste, tiek kaimiškose seniūnijose. „Paslaugas gauna visi besikreipiantys gyventojai, kurie atitinka teisės aktų reikalavimus. Šiuo metu Socialinės paramos skyriuje nepatenkintų prašymų nėra“, – Budas.lt teigė D. Končiuvienė.

Bendrosios ir specialiosios

Mažeikių socialinių paslaugų tarnybos direktorės Zitos Jonauskienės teigimu,tarnyba viso rajono gyventojams teikia šias paslaugas: bendrąsias ( informuoja, konsultuoja, tarpininkauja ir atstovauja, organizuoja ir teikia sociokultūrines paslaugas, rūpinasi labdaros gavimu ir išdalijimu,  organizuoja ir teikia pavėžėjimo specialiuoju transportu paslaugas) ir specialiąsias paslaugas: pagalbos asmens namuose ir dienos globos asmens namuose paslaugos. 

„Pagalbos asmens namuose paslaugų trukmė gali būti teikiama nuo 2 iki 10 valandų per savaitę. Šiuo metu jos teikiamos 224 paslaugų gavėjams, gyvenantiems Mažeikių, Mažeikių  apylinkės, Sedos , Viekšnių,  Židikų, Tirkšlių, Reivyčių seniūnijose. Šiai paslaugai  organizuoti ir teikti skirtos 33 pareigybės (socialiniai darbuotojai, lankomosios priežiūros darbuotojai)“, – teigia Z. Jonauskienė. Pasak jos,dienos globos (integralios pagalbos) asmens namuose  paslaugų trukmė gali būti nuo 2 iki 10 valandų per dieną. Šiuo metu ši paslauga teikiama 64 paslaugų gavėjams, gyvenantiems  Mažeikių, Mažeikių  apylinkės, Viekšnių, Tirkšlių, Reivyčių seniūnijose.

„Sprendimus  teikti paslaugas priima socialinės paramos skyrius. Šiuo metu paslaugos yra teikiamos visiems socialinės paramos skyriaus sprendimu paskirtiems  paslaugų gavėjams“, – Budas.lt patikino Socialinių paslaugų tarnybos direktorė.  

Šių metų Savivaldybės biudžetas turėtų būti patvirtintas vasario 26 d. vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Rytoj, vasario 24 d. tarybos opozicija kviečia mero komandą į online pokalbį šiuo ir kitais aktualiais Mažeikių gyventojams klausimais. Mero komanda atsisakė bendrauti su opozicija, motyvuodma, jog tokia nėra oficialiai pasiskelbusi.  

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode