Parama dėkojame
Sprogimas

Susietoji pajamų parama už pienines karves – kokie pokyčiai laukia?

pienŽemės ūkio ministerija parengė 2023-2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių projektą, kuriame numatoma šios paramos teikimo tvarka.

Parama bus mokama valdos valdytojams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

1. kurie einamaisiais metais pateiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus ir šiose paraiškose nurodys, jog prašo skirti susietąją pajamų paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. (imtinai);

2. už Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų balandžio 1 d.– birželio 30 d. (imtinai) pienines karves;

3. jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) per paskutinius 18 mėnesių iki einamųjų metų kovo 31 d. Jeigu per minėtus 18 mėnesių pieninė karvė ŪGR buvo registruota kitos valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu, laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas, jeigu prieauglio atvedimas arba gaišimas užregistruotas ŪGR bet kurios valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu per minėtus 18 mėnesių.

Nauja tai, kad paramos dydžius numatyta diferencijuoti pagal valdoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių:

  • Už pirmąsias 10 karvių (imtinai),
  • Už 11–50-tąją karves (imtinai),
  • Už 51–150-tąją karves (imtinai)
  • Nuo 151 karvės ir daugiau už likusias karves.

Paramos dydžiai apskaičiuojami vadovaujantis atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta paramos dydžių apskaičiavimo metodika.

Tikslūs paramos dydžiai bus nustatyti atskirais žemės ūkio ministro įsakymais, kasmet paaiškėjus tiksliam pareiškėjų skaičiui ir šiuose ūkiuose laikomų pieninių karvių skaičiui.

Nauja ir tai, kad už pieninę karvę numatoma skirti papildomą 10 Eur išmoką, jeigu laikytojo tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose nepertraukiamai nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d.

Ministerija primena, kad valdos valdytojai ir jų partneriai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų.

Labai svarbu laiku į ŪGR suvesti ne tik pieninių veislių karvių duomenis, bet ir duomenis apie  pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą), t. y. per 7 kalendorines dienas.

Valdos valdytojai turės laikytis Valdymo ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų.

Administravimo tvarka išlieka ta pati: VĮ Žemės ūkio duomenų centras pateiks duomenis iš registrų, o Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliks ūkinių gyvūnų patikras vietoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, remdamasi gautais duomenimis ir atlikusi administracines patikras, apskaičiuos galutines paramos sumas ir perves į valdos valdytojų sąskaitas.

Paramos avansus numatoma mokėti nuo 2023 m spalio 16 d.

2023-2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių projektas yra čia.

ŽŪM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode