Darom/juosta
Bendruomenė išrinko naują tarybą

Penktadienį įvyko Viekšnių gyvenvietės bendruomenės atskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Jo metu išklausyta pirmininko Leonido Maneikio pastarųjų trejų metų veiklos ataskaita bei išrinkta nauja bendruomenės taryba.

Mėgavosi eilėmis ir šokiais

Penktadienio pavakary susirinkusieji į Viekšnių gimnazijos aktų salėje vykusį Viekšnių gyvenvietės bendruomenės ataskaitinį–rinkiminį susirinkimą ne tik svarstė dalykinius klausimus, bet mėgavosi ir meniniu žodžiu, šokėjų gracingumu. Susirinkimą eilėmis pradėjo tarybos narės Imeda Žilinskienė ir Genutė Čiužienė. Koncertavo Viekšnių gimnazijos ir Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai: meninę kompoziciją padovanojo mokytojos Virginijos Aurylaitės vadovaujami mokiniai, dainavo 5 b klasės mokinė Kotryna Daukšaitė, šoko tautinių šokių kolektyvas, vadovaujamas mokytojos Editos Venalienės, dainavo Marija Butnoriutė, Modesta Rimkevičiūtė ir Rita Baltavičiūtė (vadovas PM mokytojas Algirdas Urnikis). Vėliau buvo rodomas filmas apie gražiausias akimirkas iš Viekšnių bendruomenės gyvenimo (parengė M. Kulvinskas)

Pasidžiaugė nuveiktais darbais

Susirinkime dalyvavo 45 Viekšnių bendruomenės nariai, taip pat seniūnas bei seniūno pavaduotojas. Pirmininkas L. Maneikis pasidžiaugė nuveiktais bendruomenės darbais: laimėtais projektais, surengtais renginiais, dalyvavimu Viekšnių miesto kultūriniame gyvenime. Susirinkimo pirmininkas Klemas Inta pakvietė revizijos komisijos pirmininkę Aldoną Mockuvienę supažindinti su revizijos komisijos išvada. Taip pat kalbėjo atsakingas už bendruomenės nario mokesčio surinkimą T. Januškevičius, pirmininko pavaduotojas A. Dainius, tarybos narys A. Kateiva, gimnazijos direktorius R. Gricius, tarybos narė I. Žilinskienė.

Išrinkta taryba ir pirmininkas

Vėliau buvo siūlomi kandidatai į tarybos narius. Bendru sutarimu visi penki seniūnaičiai be balsavimo pasiūlyti į bendruomenės tarybos narius. Taip pat į tarybos narius pasiūlyti dar 9 kandidatai. Atviru balsavimu nuspręsta , kad į tarybą patenka: A. Beniušis, I. Žilinskienė, E. Plastinina, A. Kateiva, R. Maneikienė, A. Mikuževičius, V. Beržinienė, G. Čiužienė, seniūnaičiai: A. Baranauskas, K. Inta, A. Kiudulienė, V. Pakamanis ir D. Griciuvienė.

Naujai išrinktų tarybos narių slaptu balsavimu bendruomenės pirmininke išrinkta E. Plastinina.

Už nuoširdų bendruomenės pirmininko L. Maneikio 3 metų darbą padėkojo ir gėlėmis pasveikino seniūnas K. Kryžius ir seniūno pavaduotojas A. Kiudulas, ketverius metus seniūnaite buvusi, metus tarybos narė V. Beržinienė ir visi penki Viekšnių seniūnaičiai.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode