Europos Bažnyčios ragina žmones skiepytis nuo COVID-19

rag„Šiuo advento laikotarpiu parodykime Kristaus meilę per atsakomybę ir rūpinimąsi visais. COVID-19 pandemijai tęsiantis antrus metus, Europos Bažnyčios ragina visus laikytis būtinų sveikatos apsaugos taisyklių ir skiepytis”, – rašoma bendrame kardinolo Jeano-Claude’o Hollericho SJ ir pastoriaus Christiano Kriegerio kreipimesi.

Singapūro katalikai baigia 200 metų evangelizacijos jubiliejinius metus

baigiaPrieš du šimtus metų, 1821 m. gruodžio 11 d., šventasis Laurynas (Laurent’as) Imbert’as, Paryžiaus užsienio misijų (MEP) narys, vėliau tapęs apaštališkuoju vikaru Korėjoje ir 1839 m. nukankintas, išsilaipino Malaizijos pusiasalio pakraštyje, kur jau gyvavo prekybos ir komercijos centras – Singapūras, britų įkurtas vos prieš dvejus metus.

„Viešpaties angelas“. „Tai ką gi mums daryti?“

daryti„Šiandienos, trečiojo advento sekmadienio, Evangelija mums pristato įvairias žmonių grupes – minią, muitininkus ir kareivius, kuriuos palietė Jono Krikštytojo pamokslavimas ir kurie jo klausia: „Tai ką gi mums daryti?" (Lk 3, 10). Ką turime daryti? Sustokime ties šiuo klausimu“, – gruodžio 12 dienos vidudienio maldos susitikime pakvietė popiežius Pranciškus.

Popiežius teisininkams katalikams: tikėjimas skatina ginti silpnuosius

skatinaGruodžio 10 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje Vatikane priėmė Italų teisininkų katalikų sąjungos narius, kurie šiomis dienomis dalyvauja konferencijoje „Paskutinieji. Silpnųjų teisinė apsauga“. „Ši tema man labai svarbi“, – sakė audiencijos dalyviams Šventasis Tėvas, primindamas girdėtą posakį, kad „silpnųjų teisės nėra silpnos teisės“. 

Popiežiaus žinia Barselonai: kelkite akis į Mariją

kelkiteTrečiadienio, gruodžio 8-osios, vakarą Barselonoje buvo įžiebta žvaigždė, vainikuojanti vieną iš garsiosios Šv. Šeimos – Sagrada Familia – bazilikos bokštų, kuris dedikuotas Švč. M. Marijai. Popiežius Pranciškus pasiuntė video žinią renginio dalyviams.

Popiežius: dėkoju Dievui, kad galėjau aplankyti Kiprą ir Graikiją

dekojuKai popiežius grįžta iš apaštališkosios kelionės, paprastai apie jos eigą trečiadienį kalba per bendrąją audienciją. Šį trečiadienį, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės dieną, bendrosios audiencijos nebuvo, tačiau apie neseniai pasibaigusią savo kelionę į Kiprą ir Graikiją Pranciškus trumpai užsiminė po vidudienį kalbėtos „Viešpaties angelo“ maldos.

Bažnyčia. Maža nereiškia nesvarbi

mazaTokią žinią popiežius Pranciškus paliko labai mažoms Kipro ir Graikijos katalikų bendruomenėms – apie pirmadienį pasibaigusią popiežiaus apaštališkąją kelionę rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli.

Popiežius: „Atsimink laikus, kai tu buvai migrantas“

atsiminkGrįždamas iš apaštališkosios kelionės, iš Atėnų į Romą skrendančiame lėktuve popiežius Pranciškus kiek daugiau kaip pusvalandį kalbėjosi su kartu keliavusiais žurnalistais, atsakė į jų klausimus apie katalikų ir ortodoksų dialogą, apie migraciją, demokratijos krizę ir daug komentarų sulaukusį Europos Sąjungos dokumentą dėl termino „Kalėdos“ vartojimo.

Monsinjoro K. Vasiliausko atminimui – koplytstulpis „Šv. Kazimieras“

Minint monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo šimtmetį, norima pastatyti koplytstulpį „Šv. Kazimieras“.

2022-uosius Seimas paskelbė monsinjoro K. Vasiliausko metais. Dvasininkas, politinis kalinys ir tremtinys, buvo pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas ir ilgametis jos vadovas, Vilniaus garbės pilietis.

Sostinėje, kurioje gyveno nuo 1975 m., jį primena prie Šv. Rapolo bažnyčios įrengtas monsinjoro K. Vasiliausko skveras ir skulptūra, ant Pylimo gatvės 6 namo, kuriame gyveno, – atidengta atminimo lenta.

Šv. Pranciškaus jubiliejai. Italijos vyskupų ir pranciškonų susitarimas

jubiCentrinės Italijos pranciškonų vadovai ir vietiniai vyskupai pasirašė ketinimų protokolą dėl vieningo požiūrio ir suderintų veiksmų rengiantis keliems svarbiems šv. Pranciškaus Asyžiečio jubiliejams.
Ketinimų protokolas pasirašytas pirmadienį, lapkričio 29 dieną, Grečio miestelyje, kuris yra glaudžiai susijęs su vienu iš šv. Pranciškaus 800 metų jubiliejų, kurių bus penki ir visi bus iškilmingai minimi nuo 2023 iki 2026 metų.

Šv. Juozapo pamoka: kaip įsimylėjimas tampa brandžia meile

pamoka 1Trečiadienio katechezėje popiežius Pranciškus pratęsė katechezių ciklą apie šv. Juozapą ir komentavo Evangelijos pagal Matą eilutes. Šv. Juozapas vadinamas teisiu ir pažadėtuoju Marijos vyru. Ką tai reiškia? Ką tai šiandien gali pasakyti sužadėtiniams, neseniai susituokusiems?

P. Parolin: skirtingumo nepaisymas – kenksmingas

skirtin„Deja, linkstama viską suvienodinti, nesugebama gerbti skirtingumo, o tai kenkia žmogui“, – taip Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas komentuoja spaudos skelbiamas žinias apie Europos Komisijos dokumentą, kuriuo siekiama skatinti nediskriminuojančią, įtraukią komunikaciją.

Pranciškus Baltramiejui: tegul tikėjimo vienybė tampa regima bendryste

regimaLapkričio 30 d. liturgijoje minimas Konstantinopolio ekumeninio patriarchato dangiškasis globėjas apaštalas šv. Andriejus. Šventojo Sosto delegacija, vadovaujama Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko kardinolo Kurto Kocho, dalyvavo Dieviškojoje liturgijoje patriarcho Baltramiejaus katedroje, Šv. Jurgio bažnyčioje Stambule, ir perdavė patriarchui popiežiaus Pranciškaus laišką. 

Austriją jau pasiekė Betliejaus taikos ugnis

betApie tai pranešė šios kasmetinės akcijos rengėjai – Austrijos radijas ir televizija ORF ir skautų organizacija. Pandemija šios tradicinės, kasmet rengiamos akcijos nenutraukė, tačiau, kaip ir pernai, privertė iš dalies pakeisti jos programą.

Popiežius: pabėgėliai – ne skaičiai, bet mūsų broliai ir seserys

pabegKetvirtadienio pavakare popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į Romos miesto šiaurinėje dalyje įsikūrusią Popiežiškąją „Maria Mater Ecclesiae“ kolegiją ir pasveikino joje vykstančio tarptautinio mokyklų tinklo „Scholas Occurrentes“ surengto mokinių ir studentų susitikimo dalyvius. Popiežiaus žodžių klausėsi penkios dešimtys jaunuolių iš penkių žemynų.

Bus skelbimai du nauji šventieji

naujiDachau kankinys karmelitas pal. Titas Brandsma O. Carm. ir Sicilijos kapucinė vienuolė pal. Jėzaus Marija Santocanale O.F.M.Cap. bus skelbiami šventaisiais.

Popiežius: katalikų universitetai tarnauja mokslo pažangai ir Bažnyčios misijai

katalPopiežius Pranciškus parašė pratarmę proginiam kelių tomų leidiniui, paskelbtam šiemet minimo Italijos Švč. Širdies katalikų universiteto 100 metų jubiliejaus proga. Leidinyje publikuojami visi popiežių laiškai ir kiti popiežių tekstai, skirti šiam universitetui arba su juo tiesiogiai susiję, skelbti per pastarąjį šimtmetį. Pirmasis leidinio egzempliorius buvo įteiktas popiežiui per trečiadienio bendrąją audienciją.

Pandemija Austrijoje ir Vokietijoje. Vyskupai prašo skiepytis

prasoEuropos šalyse pandeminė situacija vėl yra kritinė. Kasdien nustatoma daug naujų užsikrėtimo koronaviruso atvejų, kasdien miršta šimtai žmonių, kurių dauguma nebuvo pasiskiepiję. Vokietijos ir Austrijos vyskupai paprašė visų savo vyskupijų tikinčiųjų stropiai laikytis valdžios įvedamų apribojimų, o tų, kurie dėl įvairių priežasčių dar nepasiskiepijo, – kuo skubiau pasiskiepyti.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode