Kodėl išminčiai atkeliavo pas Jėzų?

isminIšminčiai paliko viską ir leidosi ieškoti ėdžių – tai pagonių išminčių kelionė, kuriuos patraukė žvaigždė. Tiesos ieškojimas gali patraukti, bet atversti žmones gali tik Dievas. 

Kristaus Apsireiškimas arba Trys Karaliai

Šiandien, sausio 6 d., minima Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių (Išminčių) iškilmė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas, šventinta kreida, auksas. Stilizuoti Trys Karaliai, lydimi Betliejaus Žvaigždės atėjo nusilenkti gimusiam Kūdikėliui Jėzui. Mažieji apdovanoti saldainiais.

Prie miesto eglės Kalėdų senelis atsisveikino iki kitų metų.

Misionierius Tailande: stengiamės rodyti į Kristų

rodytiTailandiečiai apie Kalėdas žino tiek pat, kiek mes žinome apie Vesakho dieną – Budos gimtadienio iškilmę. Kai kuriems iš jų, reklamų ir filmų paveiktiems, Kalėdos – tai Kalėdų senelio gimtadienis, kai pilna sniego, elnių ir dovanų. Kelia juoką, kai parduotuvės ir žmonės pasipuošia žiemos atributais, nors lauke – 30 laipsnių šilumos. Misionieriaus uždavinys – parodyti į Kristų, rašo kun. Attilio De Battisti.

Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

karalVaikas – tai ateitis, kuri jau yra, ateitis, kurią galime įsivaizduoti, apie kurią galime svajoti. Šiai ateičiai verta atverti savo lobių skrynias ir pasiūlyti savo dovanas. Dievas visuomet laukia tų, kurie nebijo tikėtis ir ieškoti…

Popiežius padrąsino Šv. Egidijaus bendruomenę tęsti taikdarystę

egidSausio 1 d. Šv. Petro aikštėje, Romoje, į pirmąjį šių metų popiežiaus vidudienio maldos susitikimą su tikinčiaisiais, taip pat tą dieną švęstos Pasaulinės taikos dienos proga atvyko daug Šv. Egidijaus bendruomenės narių, savanorių, taip pat Italijoje priglaustų pabėgėlių, atvykusių iš kitų ES kraštų Šv. Egidijaus bendruomenės pastangomis nutiestais humanitariniais koridoriais.
Šv. Egidijaus bendruomenė, be vargstančiųjų ir atstumtųjų globos, kitų humanitarinių iniciatyvų, taip pat darbuojasi taikos ugdymo sferoje. Tarp taikdarystės iniciatyvų, įskaitant tarpininkavimą konfliktų dalyvių pokalbiuose, organizacija daugelyje pasaulio miestų kasmet sausio 1 d. rengia tradicine tapusią akciją „Taikos visose žemėse“.

Popiežius: gyvenimas gerėja tik pasiryžus padėti kitiems

Dievas-kūdikis gimsta, kad nieko neatmestų, kad visus padarytų broliais ir seserimis, pasakė popiežius Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės vidudienio maldos proga pasveikinęs su naujais metais.

Popiežius sakė, kad Marija, paguldydama kūdikį Jėzų ėdžiose, jį pristato mums ir kviečia į jį žiūrėti, jį priimti, jį šlovinti.

Prieš mūsų akis paguldydama Jėzų ėdžiose Marija neištarė nė žodžio, o pasiuntė mums nepaprastą žinią: Dievas yra arti, jis pasiekiamas mūsų  rankomis. Jis neateina kaip norintis savo galia įbaiminti, o kaip trapus, ieškantis mūsų meilės jam: jis neteisia iš sosto aukštumos, o žvelgia iš žemai, kaip brolis, dar daugiau, kaip vaikas. Jis gimtas mažas ir stokojantis, kad niekas neturėtų gėdytis savęs. Kai patiriame savo silpnumą ir trapumą,  galime pajusti Dievą, esantį dar arčiau mūsų, nes jis šitaip prisistato mums – silpnas ir trapus.

Popiežius Pranciškus pagerbė moterų vaidmenį skatinant taiką pasaulyje

Popiežius Pranciškus šeštadienį kalbėjo, kaip moterys geba skatinti taiką pasaulyje, o smurtą prieš moteris prilygino Dievo įžeidimui.

Katalikų Bažnyčia sausio 1-ąją mini dieną, skirtą taikai pasaulyje, o per vėlyvąsias ryto mišias Vatikano Šv. Petro bazilikoje buvo pagerbta ypatingas Švč. Mergelės Marijos, kaip Jėzaus motinos, vaidmuo tikėjime.

Motinos „moka įveikti kliūtis ir nesutarimus bei įskiepyti taiką“, skelbdamas homiliją kalbėjo Pranciškus.

Editos Stein krikšto šimtmetis

editosEdita Stein, viena žinomiausių dvidešimtojo amžiaus moterų – žydė, ateistė, filosofė, krikščionė, karmelitė, mistikė ir kankinė – 1922 metų sausio 1 d., katalikų Bažnyčioje priėmė krikštą. Šis įvykis kardinaliai pakeitė vokiečių filosofės ir moters teisių aktyvistės Editos Stein gyvenimą.

Kalėdos Lietuvoje. Apžvalga

apzvalgaViešpaties Gimimo džiaugsmu ganytojai dalijosi vaizdo žiniomis, sveikinimo laiškais, pamokslais, skambėjusiais bažnyčiose ir viešosios sklaidos kanalais. 

Kalėdų laikotarpio Mišios Vatikane

misiosPagrindinėms Kalėdų iškilmėms Vatikane, kaip kasmet, vadovaus Šventasis Tėvas.
Šventojo Petro bazilikoje popiežiaus Pranciškaus aukojamos Kalėdų nakties Mišios penktadienį, gruodžio 24 d., prasidės 19.30 val. Romos laiku. Mišių pradžioje bus giedamas senasis himnas „Kalenda“, pasakojantis apie Jėzaus gimimą pagrindinių antikos įvykių kontekste.

Popiežius: migracija yra ne kelių, o visų šalių problema

keliu„Kelionės į Kiprą ir Graikiją metu galėjau dar kartą ranka paliesti pabėgėlių ir migrantų sužeistą žmogiškumą. Taip pat konstatavau, kad tik kelios Europos šalys yra prisiėmusios didžiąją dalį migracijos reiškinio Viduržemio jūros regione pasekmių, nors iš tikrųjų tai reikalauja bendros visų šalių atsakomybės, nuo kurios nė viena šalis negali atsiriboti, nes tai yra žmonijos problema“, – bendrosios audiencijos metu sakė Pranciškus.

Popiežius: Kalėdos. Švęskime, linksminkimės, bet nepamirškime Jėzaus

svesSekmadienio vakarą vienas italų televizijos kanalas perdavė prieš keletą dienų Šv. Mortos namuose Vatikane įrašytą popiežiaus Pranciškaus pokalbį su keturiais žmonėmis, dėl savo patirtų rimtų asmeninių sunkumų ar dėl pandemijos nulemtos dabartinės sudėtingos padėties tapusių „nematomais“, atsidūrusių paribiuose.

Popiežius: reikia skubiai skiepyti visus

skubiaiPopiežius prašo tarptautinės bendruomenės, kad didžiąsias žmonijos ir planetos problemas spręstų solidariai, o ne atskirai. Popiežius Pranciškus kreipėsi į septynis naujus ambasadorius prie Šventojo Sosto, gruodžio 17 dieną jam įteikusius savo skiriamuosius raštus.

Konkretus tikėjimas – maži gestai per Kalėdas

gestaiGruodžio 12 d. „Viešpaties angelo“ maldos metu popiežius paragino tikinčiuosius atlikti gestą, kad ir mažą, tačiau konkretų stokojančių atžvilgiu, ir taip geriau pasirengti Kalėdoms. Pasaulyje netrūksta konkretaus tikėjimo liudijimų, nuo Europos iki Amerikos ar Azijos. Štai keli jų. 

Trečiadienio katechezė. Šventasis Juozapas – tylos žmogus

juoz„Tęskime mąstymo apie šv. Juozapą kelionę. Po komentarų apie aplinką, kurioje jis gyveno, jo vaidmenį išganymo istorijoje, jo buvimą teisiu ir Marijos vyru, šiandien norėčiau panagrinėti dar vieną svarbų jo asmenybės aspektą – tylą“, – gruodžio 15 d. bendrojoje audiencijoje sakė popiežius, tęsdamas katechezių ciklą apie šv. Juozapą. 

Kalėdų koncertas Vatikane: menas kuria brolybę

menasPopiežius trečiadienio rytą susitiko su Kalėdų koncerto Vatikane rengėjais ir atlikėjais, padėkojo jiems už paramą ugdymo projektams Libane ir Haityje, kurie bus finansuojami iš spektaklio pajamų, ir palinkėjo, kad jie visuomet būtų švelnumo, džiaugsmo ir vilties pasiuntiniai.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode