12proc
Pašaukimas, įžvalgumas, nuostaba – dovanos, kurias gavo trys išminčiai

dovanosTrijų Karalių iškilmės Evangelija pasakoja apie išminčius, kurie, atvykę į Betliejų, padovanojo Jėzui aukso, smilkalų ir miros. Tačiau, apmąstydami jų istoriją, galime sakyti, kad jie ne tik atnešė Jėzui dovanų, bet ir patys buvo Jėzaus apdovanoti, kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio vidudienį, prieš „Viešpaties angelo“ maldą.

Popiežius emeritas Benediktas XVI palaidotas Vatikano bazilikos kriptoje

Ketvirtadienį po gedulingų šv. Mišių, kurioms vadovavo popiežius Pranciškus, karstas su popiežiaus emerito Benedikto XVI palaikais buvo nuneštas į Šv. Petro bazilikos kriptą ir joje palaidotas.

Mišias Šv. Petro aikštėje koncelebravo 130 kardinolų, apie 400 vyskupų ir per 3700 kunigų. Mišių pabaigoje įvyko atsisveikinimo apeigos prie karsto, kurioms vadovavo Kardinolų kolegijos dekanas kard. G. B. Re.

Benedikto XVI laidotuvių Mišių homilija: „Tegul tavo džiaugsmas būna tobulas“

tobulas„Ir mes, tvirtai prisirišę prie paskutinių Viešpaties žodžių ir gyvenimo liudijimo, kaip bažnytinė bendruomenė norime sekti jo pėdomis ir patikėti savo brolį Tėvo rankoms: tegul šios gailestingumo rankos randa jo žibintą uždegtą Evangelijos aliejumi, kurį jis išliejo ir liudijo per savo gyvenimą (žr. Mt 25, 6–7)“, – sakė popiežius Pranciškus savo pirmtako, 2023 metų sausio 5 d. aukotų Benedikto XVI laidotuvių Mišių homilijoje.

Trečiadienio katechezė: pas Viešpatį einame ne po vieną

einameSausio 4 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus baigė ciklą apie dvasinę įžvalgą ir dienos katechezę skyrė dvasinio palydėjimo temai. Tačiau visų pirma pakvietė mintimis prisidėti prie tų, kurie nenutrūkstančiu srautu plūsta atsisveikinti su jo pirmtaku į Šv. Petro baziliką.

Trys maronitai broliai bus skelbiami šventaisiais

broliaiŠiomis dienomis maronitų apeigų Katalikų Bažnyčios bendruomenės Libane, Sirijoje bei išeivijoje dalijasi džiugia žinia – su popiežiaus Pranciškaus pritarimu trys broliai Massabki, XIX amžiaus vidurio kankiniai ir palaimintieji, bus skelbiami šventaisiais. Apie šią, jo žodžiais tariant, Kalėdų dovaną pranešė Libano maronitų patriarchas kardinolas Bechara Rai. Kanonizacijos data bus pranešta vėliau.

Benediktas XVI – popiežius tarp epochų

epochu„Aš nepriklausau senajam pasauliui, bet nepriklausau ir naujajam, kuris iš tiesų dar neprasidėjo“, – taip apie save kalbėjo Benediktas XVI knygoje-interviu „Paskutinieji pokalbiai“, kurią jo biografas Peteris Seewaldas išleido 2016 m.

Pranciškus: žmonijai reikia mokytis meilės kalbos

kalbosPopiežius sekmadienio vidudienį pagerbė šeštadienį mirusio Benedikto XVI atminimą, priminė sausio 1-ąją minėtą Pasaulinę taikos dieną ir visos žmonijos atsakomybę už ateities kūrimą „nepasitikėjimu ir abejingumu užterštoje epochoje“.

Mirė popiežius emeritas Benediktas XVI

Buvęs popiežius Benediktas XVI, 2013 metais tapęs pirmuoju nuo Viduramžių popiežiumi, atsistatydinusiu iš pasaulio Katalikų Bažnyčios vadovo pareigų, mirė šeštadienį, būdamas 95 metų, pranešė Vatikanas.

„Su liūdesiu pranešu, kad popiežius emeritas Benediktas XVI mirė šiandien 9 val. 34 min. (vietos, 10 val. 34 min. Lietuvos laiku) Mater Ecclesiae vienuolyne Vatikane“, – sakoma Vatikano atstovo spaudai Matteo Bruni (Matėjo Brunio) pareiškime.

Popiežiaus katechezė: ką apie Kalėdų slėpinį sako šv. Pranciškus Salezas

slepiniTrečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems tikintiesiems popiežius Pranciškus priminė, kad šią dieną – gruodžio 28-ąją – sukanka 400 metų nuo šv. Pranciškaus Salezo mirties. Popiežius pranešė, kad šia proga jis parašė kaip tik šią dieną Vatikane paskelbtą laišką „Viskas priklauso meilei“. Bendrosios audiencijos katechezėje popiežius pasidalijo keliomis šv. Pranciškaus Salezo mintimis apie per Kalėdas švenčiamą Dievo Sūnaus gimimo slėpinį.

Arkivysk. B. Forte. Mes, Kalėdos ir Ukraina

kaledosŽinomas italų teologas ir Chieti vyskupas Bruno Forte Kalėdų išvakarėse paskelbė mąstymą „Mes, Kalėdos ir Ukraina, taikos ir teisingumo siekis“. Turime pasmerkti, pažymi jis, imperialistinį Putino karą prieš nepriklausomą valstybę, kaip ir veidmainišką pacifizmą, kuris atmeta savigynos teisę. Skaudu, kad Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchas taikstosi su šiuo karu ir jį teisina.

Vysk. P. Gončarukas: „Kai meldžiamės už priešus, ko prašome?“

priesusMūsų skausmas suprantamas, mūsų pyktis pateisinamas, bet, jei leisime mus užvaldyti neapykantai, nebūsime geresni už priešą. Turime melstis už priešus ir jiems linkėti didžiausio gėrio: o tai nėra jų sumanymų išsipildymas, bet Dievas jų širdyje, samprotauja Ukrainos lotynų apeigų vyskupas Pavlas Gončarukas. Jis nekalba tuščiai: jo vadovaujamoje Charkivo ir Zaporižios vyskupijos teritorijoje karo veiksmai vyksta nuo 2014 metų. 

Kodėl antrąją džiugių Kalėdų dieną minime kankinį?

kankiGruodžio 26-ąją, antrąją Viešpaties Kalėdų dieną, kai pagal Bažnyčios liturginį kalendorių minimas šv. Steponas, diakonas, pirmasis kankinys, popiežius vadovavo vidudienio maldai Šv. Petro aikštėje. Jis atkreipė dėmesį į dvipusę aplinkybę: pradėjome Kalėdų aštuondienį, kad geriau į jas įsigyventume. Bet stebina, kad jo metu minimos dramatiškos figūros ir aplinkybės – šv. Steponas ir karaliaus Erodo paliepimu nužudyti šventieji nekaltieji vaikeliai. 

Vyskupo Jono Borutos SJ laidotuvės

laid2022 m. gruodžio 19 d. pas Viešpatį iškeliavęs Telšių vyskupas emeritas Jonas Algimantas Boruta SJ gruodžio 20 d. buvo pašarvotas Telšių katedroje. Vakaro šv. Mišioms vadovavo ir prisiminimais apie ganytoją pasidalino ilgametis vyskupo bendradarbis prel. Juozas Šiurys. Mirusiam vyskupui kaip Telšių rajono garbės piliečiui dedikuotą vainiką atnešė Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, administracija bei savivaldybės tarybos nariai. Po Mišių Kalnus giedojo Telšių šv. Antano parapijos tikintieji.

Liūdnos Kalėdos Mianmare. Reikia humanitarinės pagalbos

liudnosKalėdų šventės bus liūdnos krikščionims karo niokojamame Mianmare. Per milijoną žmonių, įskaitant dešimtis tūkstančių katalikų ir kitų konfesijų narių, karinės valdžios išguiti iš namų yra priversti gyventi pabėgėlių stovyklose, nes karinė chunta nusitaikė būtent į religines mažumas, rašo misijų portalas UCAN News.

Popiežiaus katechezė: Šventoji Dvasia padeda teisingai pasirinkti

padedaPer pastarųjų mėnesių bendrąsias audiencijas įvariais aspektais aptaręs šv. Iganco Lojolos sukurtą dvasinės įžvalgos metodą, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie priemones, kurios mums padeda su dvasiniu įžvalgumu stebėti save, suprasti, ko Dievas tikisi iš mūsų.

Klausykla – „Betliejaus lūšnelė“

lusApaštališkosios penitenciarijos vadovas kardinolas Mauro Piacenza Kalėdų proga paskelbė laišką kunigams, ypač tiems, kurie dažniau patarnauja kaip nuodėmklausiai. Apaštališkoji penitenciarija – tai vienas iš aukščiausiųjų bažnytinių teismų, kurio kompetencijai priklauso reikalai, susiję su Susitaikinimo sakramento teikimo tvarka.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode