Darom/juosta
Kristaus Apsireiškimas arba Trys Karaliai

Šiandien, sausio 6 d., minima Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių (Išminčių) iškilmė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas, šventinta kreida, auksas. Stilizuoti Trys Karaliai, lydimi Betliejaus Žvaigždės atėjo nusilenkti gimusiam Kūdikėliui Jėzui. Mažieji apdovanoti saldainiais.

Prie miesto eglės Kalėdų senelis atsisveikino iki kitų metų.

 

Šventės esmė ir dovanų reikšmės

Pasak br. Luko Skroblo OSB, Karaliai nėra šios šventės tikrasis centras. Karalių dėka, pirmą kartą pagonių pasauliui pasirodo Jėzus kaip Mesijas. Tik šis pasirodymas įvyksta per Trijų Karalių liudijimą.

Išminčiai gimusiam Kūdikėliui Jėzui pagarbinti atnešė aukso, smilkalų ir miros. Baltazaro dovana – mira, Melchioro – auksas, Kasparo – smilkalai.

Auksas, aukojamas Karaliui, pirmiausia reiškia klusnumą Dievui, susidedantį iš meilės ir pasitikėjimo. Išgrynintas ugnyje, šis metalas yra tobulumo, savęs atsisakymo simbolis.

Smilkalai, deginami prieš Dievą ir skleidžiantys malonų kvapą, pirmiausia garbinimą, po to jie simbolizuoja maldą.

Mira – kvepalai, kuriais Rytų žmonės balzamavo mirusiuosius. Ši kartaus skonio medžiaga, saugojusi mirusiojo kūną nuo sugedimo, simbolizuoja pirmiausia kančią ir mirtį, o taip pat tyrumą ir skaistumą.

„Tad Trijų Karalių šventė, Epifanija, tikrosios pasaulio Šviesos pasirodymas, ragina išpažinti Kristaus karaliavimą, dievystę ir kartu jo žmogiškąją prigimtį visu savo gyvenimu. Šis išpažinimas – tai pats gyvenimas, konkreti kasdienybė. Tai iš esmės per Šventąją Dvasią tarnauti jam dėl jo paties, aukoti savo gyvenimą kaip dvasinį garbinimą, pakilti virš egoistinių norų ir šitaip skleisti malonų Kristaus kvapą savo aplinkoje, kvepėti Kristumi, visu savo gyvenimu parodant, kad tikroji pasaulio Šviesa yra Kristus, kad Jis tikrai egzistuoja, tikrai keičia kasdienybę, nes Jis yra tikrasis pasaulio Išvaduotojas“, – sako br. Lukas Skroblas OSB.

Užrašai ir šventės pakeitimai

Trijų Karalių švėntėje bažnyčioje pašventinta kreida ant durų staktos užrašomos trys raidės +C+M+B ir metai. Lotyniškai – Christus Mansionem Benedicat– Kristus laimina šiuos namus. Anksčiau buvo manyta, kad tai Karalių vardai +K+M+B (Kasparas, Melchioras, Baltazaras).

Anksčiau į sekmadienį kilnotą šventę nuo 2019 m. Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija, arkivykupo Gintaro Grušo prašymu, leido švęsti tikrąją dieną ir suteikti šiai iškilmei neprivalomos liturginės šventės rangą. 

Autorės nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode