Darom/juosta
Popiežius: gyvenimas gerėja tik pasiryžus padėti kitiems

Dievas-kūdikis gimsta, kad nieko neatmestų, kad visus padarytų broliais ir seserimis, pasakė popiežius Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės vidudienio maldos proga pasveikinęs su naujais metais.

Popiežius sakė, kad Marija, paguldydama kūdikį Jėzų ėdžiose, jį pristato mums ir kviečia į jį žiūrėti, jį priimti, jį šlovinti.

Prieš mūsų akis paguldydama Jėzų ėdžiose Marija neištarė nė žodžio, o pasiuntė mums nepaprastą žinią: Dievas yra arti, jis pasiekiamas mūsų  rankomis. Jis neateina kaip norintis savo galia įbaiminti, o kaip trapus, ieškantis mūsų meilės jam: jis neteisia iš sosto aukštumos, o žvelgia iš žemai, kaip brolis, dar daugiau, kaip vaikas. Jis gimtas mažas ir stokojantis, kad niekas neturėtų gėdytis savęs. Kai patiriame savo silpnumą ir trapumą,  galime pajusti Dievą, esantį dar arčiau mūsų, nes jis šitaip prisistato mums – silpnas ir trapus.

Mums reikia tokio padrąsinimo. Tebegyvename netikrais ir sunkiais laikais dėl pandemijos. Daugelis baiminasi dėl ateities, apsunkintos socialinių situacijų, asmeninių problemų, ekologinės krizės, neteisingumo ir pasaulinės ekonominės pusiausvyros stokos keliamo pavojaus. Žvelgdamas į Mariją ir jos rankose esantį jos sūnų prisimenu jaunas motinas ir jų vaikučius, bėgančius nuo karų ir bado, ar laukiančius pabėgėlių stovyklose – jų daug!, sakė popiežius ir tęsė:

Kontempliuodami Marija, paguldančią Jėzų ėdžiose ir jį padedančią mums visiems, atminkime, kad pasaulis keičiasi ir visų gyvenimas gerėja tik su nusistatymu padėti kitiems, nelaukiant, kad kiti pirmi tai pradėtų. Jei tapsime brolybės kūrėjais, galėsime iš naujo austi karų ir smurto pažeisto pasaulio juostą.

Popiežius priminė, kad sausio 1 d., minima Pasaulinė taikos diena. Taika, sakė Pranciškus, yra ir dovana iš aukščiau, ir bendro įsipareigojimo vaisius. Taikos reikia prašyti iš Jėzaus, nes mes patys vien savo jėgomis nesugebame jos saugoti. Galime kurti taiką, tik jei ji gyvena mūsų širdyse ir ją priimame iš Taikos Kunigaikščio. Taika kartu yra mūsų įsipareigojimas. Turime žengti primą žingsnį, daryti konkrečius darbus.

Taika kuriama su atidumu paskutiniesiems, ugdant teisingumą, atleidimą, kuris užgesina neapykantos ugnį. Bažnyčioje ir visuomenėje visuomet žvelkime ne į blogį, kuris skaldo, o į gėrį kuris vienija.

Marija, Dievo gimdytoja ir Taikos karalienė, šių metų pradžioje tesužadina santarvę mūsų širdyse ir visame pasaulyje.

Vatikano radijo nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode