Darom/juosta
Popiežius: svarbi pašvęstų moterų vieta Bažnyčios kelionėje

svarbi„Bažnyčios įsipareigojimas augti sinodiškumu yra stiprus paskatinimas taip pat pašvęstųjų kongregacijoms, ypač moterų“, – pasakė pirmadienį popiežius Pranciškus, audiencijoje Meilės dukterų vienuolinės kongregacijos generalinės kapitulos narėms.

Popiežius dėkojo vienuolėms, kurios pasak jo, Martos ir Marijos gyvenimo pavyzdžiu, yra nepakeičiamos keliaujančios bažnytinės bendruomenės dalyvės. Popiežius sakė, kad pašvęstos moterys tarsi pratęsia moterų dalyvavimą Jėzaus kelionėse su mokiniais per Galilėją, Samariją ir Judėją. Žinome iš Evangelijos pasakojimo, jog Marta ir Marija užėmė labai svarbią vietą Jėzaus ir dvylikos apaštalų gyvenime. Tai patvirtina, kad jūs – kaip moterys ir pakrikštytosios, t.y. būdamos Jėzaus mokinėmis, gyvai dalyvaujate Bažnyčios bendrystėje ir misijoje, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius palinkėjo, kad Meilės dukterų kongregacijos vienuolės, pagal šventųjų seserų Martos ir Marijos paslaugumo ir klausymosi pavyzdį, savo brangiu įnašu prisidėtų prie visos Bažnyčios kelionės, ypač paslaugumu vargstantiesiems ir vargstančiųjų klausymosi. Daugelis šios kongregacijos seserų vienuolių pašventė gyvenimą vargšų globai, ypač senelių, ligonių ir atstumtųjų, liudydamos Dievo švelnų ir atjaučiantį artumą mažiesiems ir paskutiniesiems. Šitaip jos statė Bažnyčią, skatino jos ėjimą Kristaus keliu, kuris yra artimo meilės kelias.

„Artumas, švelnumas, atjauta – toks Dievo stilius; Dievas visuomet šitaip elgiasi. Pagal tai, kaip mes tai darysime, galėsime tapti į Dievą panašesniais ganytojais. Prašau jūsų, neužmirškite: visuomet artumo, visuomet atjautos, visuomet švelnumo“, – sakė Pranciškus.   

Popiežius pavedė Meilės dukterų seseris Švč. M. Marijos ir kongregacijos steigėjos šv. Jeanne-Antide Thouret globai, jas palaimino ir kartu užtikrino, kad šį savo palaiminimą skiria visoms pasaulyje seserims vienuolėms. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode