Darom/juosta
P. R. Gallagheris: mažinti karines išlaidas, lėšas skirti humanitariniams poreikiams

karinesŠventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris nuotoliniu būdu dalyvavo Niujorke rugsėjo 28 d. vykusiame Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos posėdyje, skirtame Tarptautinės branduolinių ginklų visiško uždraudimo sutarties įgyvendinimui skatinti.
Šventojo Sosto atstovas priminė, kad prieš ketverius metus 122 valstybės – JTO narės – balsavo už sutarties dėl branduolinio ginklo uždraudimo priėmimą. Šių metų sausį ši sutartis įsigaliojo. Šventasis Sostas yra dėkingas sutartį pasirašiusioms ir ratifikavusioms valstybėms ir ragina prie šio svarbaus susitarimo prisijungti visas kitas.

Dabartinis branduolinių ginklų status quo yra susijęs su atgrasymo politika, kuri skatina ginklavimosi varžybas ir sukuria dehumanizuojančią technologinę aplinką, palaikančią ir didinančią nepasitikėjimą tarp tautų. Dėl to ir šiandien yra labai aktuali popiežiaus Jono XXIII įžvalga, kad tikrą ir ilgalaikę taiką tarp tautų sudaro ne vienodas ginkluotės kiekis, bet abipusis pasitikėjimas. Kitas branduolinės ginkluotės nulemtas dalykas yra labai didelės išlaidos branduolinių arsenalų gamybai ir dislokavimui. Pasak arkivyskupo, dabartinė pandemijos krizė ir vis didėjantis klimato kaitos poveikis turi skatinti valstybes mažinti karines išlaidas, kad būtų galima patenkinti išaugusius humanitarinius poreikius ir rimčiau įsipareigoti saugoti mūsų bendrus namus.
Arkivyskupas P. R. Gallagheris pakartojo Šventojo Sosto prašymą, kad ginklams ir kitoms karinėms išlaidoms išleidžiamus pinigus vyriausybės skirtų pasauliniam fondui, kuris pagaliau sustabdytų badą ir sudarytų palankias sąlygas vystymuisi labiausiai nuskurdusiose šalyse. Pirmieji JTO Chartijos žodžiai įpareigoja „gelbėti ateinančias kartas nuo karo rykštės, kuri atnešė žmonijai neapsakomas kančias“. Todėl jau seniai pribrendo laikas, kad tarptautinė bendruomenė įvykdytų savo pasiryžimą. Tai yra JTO misijos esmė ir seniai neįgyvendintas žmonijos šeimos troškimas. Atėjo laikas imtis veiksmų, sakė Šventojo Sosto atstovas. (JM / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode