Darom/juosta
Asyžiaus dvasia: malda už Gvinėjos gyventojų gerovę

dvasiaGvinėjoje rugsėjo mėnesio pradžioje pučistai nušalino prezidentą, buvusį trečią kadenciją valstybės vadovo pareigose, ir sudarė laikiną karinės chuntos vyriausybę. Vyrauja nežinia dėl šiaurės vakarų Afrikos krašto ateities. Apie dabartinę padėtį žinome labai nedaug. Melskimės už jos gyventojus, pakvietė Domenico Sorrentino, Asyžiaus vyskupas.

Centrinės Italijos vyskupijos ganytojas pridūrė, jog žinome nedaug apie padėtį Gvinėjoje todėl, kad toje šalyje nedaug korespondentų ir spaudos darbuotojų iš kitų pasaulio šalių. Tačiau pasak jo, tikėjimo žibintas tikrai gali mums padėti aiškiau pamatyti tai, kas svarbiau už bet ką kita: šių žmonių gyvenimą ir orumą – visuotinės brolybės dvasioje, kuri mus sieja su visais žmonėmis, vieno Dievo vaikais, nepaisant visų užtvarų, tikėjimų ir kultūrų; mūsų brolius ir seseris. Mums rūpi jų likimas.

Todėl rugsėjo 27-ąją, atmindami 1986 m. istorinį daugelio religijų atstovų maldos už taiką susitikimą Asyžiuje, prašome, kad kiekvienas pagal savo religinę tradiciją, savo šeimos ar religinės bendruomenės aplinkoje malda kreiptųsi į taikos Dievą už Gvinėją.

Tenulemia ne ekonominiai išskaičiavimai, ne savo interesų turinčių trečiųjų šalių įsikišimas. Turėkime drąsos į centrą iškelti vien tiktai Gvinėjos gyventojų gerovę. Teatsitolina smurto pavojus. Dievas teišklauso mūsų maldų, taikos malonė telydi tos tautos kelionę ir gyvenimą. Viešpats tesuteikia savo ramybę, pasakė maldos intencijos pristatymo video žinioje Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode