Darom/juosta
Popiežius jaunimui: „Norėčiau dar kartą paimti jus už rankos“

paimtiŠvenčiant Kristaus – Pasaulio Valdovo liturginę iškilmę, lapkričio 21 d. visose vyskupijose vietiniu mastu bus švenčiama Pasaulio jaunimo diena, anksčiau kasmet švęsta Verbų sekmadienį. Artėjant šiemetinei Jaunimo dienai, rugsėjo 27 d. buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia jaunimui.
„Kelkis! Aš skiriu tave liudytoju tų dalykų, kuriuos matei“ (plg. Apd 26, 16).

Savo žinios pradžioje popiežius Pranciškus pirmiausia primena, kad šiemet vyskupijose minima pasaulio jaunimo diena – tai vienas etapų, vedančių į didįjį jaunimo susitikimą, kuris po poros metų vyks Portugalijos sostinėje. „Norėčiau dar kartą paimti jus už rankos ir kartu su jumis tęsti dvasinę piligrimystę, vedančią į Lisabonoje 2023 m. vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas“, – kreipiasi Pranciškus į jaunimą.
„Visame pasaulyje mums teko susidurti su kančia dėl daugelio artimųjų netekties ir socialinės izoliacijos. Tačiau, ačiū Dievui, tai nėra vienintelė medalio pusė. Šis išmėginimas parodė ne tik mūsų silpnumą, jis taip pat atskleidė ir mūsų dorybes, polinkį į solidarumą. Visame pasaulyje matėme daugybę žmonių, taip pat daugybę jaunų žmonių, kovojančių už gyvenimą, sėjančių viltį, ginančių laisvę ir teisingumą, taikdarių ir tiltų statytojų. Kad pasaulis vėl atsistotų ant kojų, jam reikia jūsų jėgų, entuziazmo ir aistros.“
Šiame kontekste popiežius siūlo jaunimui visiems kartu apmąstyti Apaštalų darbų ištrauką, kurioje Jėzus sako Pauliui: „Kelkis! Aš skiriu tave liudytoju tų dalykų, kuriuos matei“ (plg. Apd 26, 16). Šių metų Pasaulio jaunimo dienos tema paimta iš šv. Pauliaus liudijimo teisme priešais karalių Agripą. Paulius prisipažįsta, kad anksčiau persekiojo krikščionis, kol vieną dieną pakeliui į Damaską jį apgaubė šviesa ir jis išgirdo Jėzaus balsą. Susidūręs su šiuo paslaptingu asmeniu, kuris šaukia jį vardu, Paulius (tuo metu jo vardas dar buvo Saulius) klausia: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Pasak popiežiaus, šis klausimas yra labai svarbus ir mes visi tam tikru gyvenimo momentu turime jį užduoti.
„Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji.“ Šiuo atsakymu Viešpats Jėzus atskleidžia didelę paslaptį – jis tapatina save su Bažnyčia, su krikščionimis. „Kiek kartų girdėjome: Jėzui – taip, Bažnyčiai – ne“, tarsi tai būtų alternatyvūs pasirinkimai“, – rašo popiežius. Negalime pažinti Jėzaus, jei nepažįstame Bažnyčios. Žmogus negalėtų pažinti Jėzaus, jei nebūtų bendruomenės, brolių ir seserų.
Galime įsivaizduoti, toliau rašo popiežius, kad prieš susitikdamas su Kristumi Saulius labai pasitikėjo savimi, džiaugėsi savo sąžiningumu, uolumu, kilme ir kultūra. Tačiau, kai Viešpats jam apsireiškė, jis parklupo ir pasijuto aklas. Staiga jis pasijuto pasimetęs, trapus, mažas. Toks nuolankumas, savo ribotumo suvokimas yra itin svarbus. „Tiems, kurie mano, kad viską žino apie save, apie kitus ir galbūt apie religijos tiesas, bus sunku sutikti Kristų.“
Savo laiške jaunimui popiežius Pranciškus pabrėžia, kad Pauliaus atsivertimas buvo ne atsigręžimas atgal, bet atsivėrimas visiškai naujai perspektyvai. Iš tiesų jis toliau ėjo keliu į Damaską, bet jau nebe toks, koks anksčiau. Jis jau buvo kitas žmogus. Atsivertimas ir atsinaujinimas įvyksta gyvenant įprastą gyvenimą, darant tai, ką esame įpratę daryti, tačiau pasikeičia širdis ir atsiranda nauji to, ką darome, motyvai. Popiežius taip pat prašo blaiviai ir išmintingai žiūrėti į mus supantį pasaulį, nes, jei pristinga šviesaus žvilgsnio, gresia rizika įsivelti į beprasmes kovas, kyla pavojus kovoti už tikslus, kurie iš pradžių gina teisingas vertybes, tačiau, kai pasiekiami kraštutinumai, tampa destruktyviomis ideologijomis. „Kiek daug jaunų žmonių šiandien, galbūt vedami savo politinių ar religinių įsitikinimų, tampa smurto ir destrukcijos įrankiais“, – rašo Pranciškus. „Kai kurie virtualioje aplinkoje ir socialiniuose tinkluose randa naują mūšio lauką, be skrupulų naudodamiesi melagienų ginklu skleidžia nuodus ir siekia sunaikintų savo priešininkus.“
Popiežius prašo jaunimą sekti Pauliaus pavyzdžiu. Kai Viešpats įsiveržia į Pauliaus gyvenimą, jis nesunaikina jo asmenybės, nepanaikina jo uolumo ir aistros, bet panaudoja tas jo savybes, kad jis taptų didžiuoju evangelizuotoju iki pat žemės pakraščių. Šiandien tas pats kvietimas, kuriuo Kristus kreipėsi į Paulių, yra skirtas kiekvienam iš jūsų. „Kelkitės!“, – ragina popiežius jaunimą. (JM / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode