Darom/juosta
Popiežius: klausytis seksualinį smurtą patyrusių nepilnamečių šauksmo

patyrusiuPopiežius Pranciškus pasiuntė video žinią sekmadienį Varšuvoje prasidedančio susitikimo „Dievo vaikų apsauga – bendra Bažnyčios misija“ dalyviams. Regioninį susitikimą apie nepilnamečių seksualinio išnaudojimo problemą surengė Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija ir Bažnyčios Vidurio ir Rytų Europoje vyskupų konferencijos.
„Šio susitikimo tikslas“, – sakė popiežius, – „aptarti Bažnyčios dabartinį atsiliepimą į krizę dėl jos narių įvykdytų seksualinių nusikaltimų nepilnamečių atžvilgiu ir būdus kuriais ji galėtų adekvačiau atsiliepti į šį mums iškilusį rimtą reikalą.“
Popiežius prisiminė Vatikane 2019 m. surengtą visų pasaulio vyskupų konferencijų ir vienuolijų vyresniųjų viršūnių susitikimą ta pačia tema ir joje išsakytą viltį, kad nukentėjusiųjų gerovė nebūtų paaukota vardan klaidingo rūpinimosi Bažnyčios, kaip institucijos, reputacija. Priešingai, tik tiesos apie tokio žiaurų elgesį atskleidimas ir nuolankus nukentėjusiųjų atsiprašymas įgalins Bažnyčią atrasti kelią, kuris leistų ją vertinti su pasitikėjimu, kaip svetingą ir saugią vietą pagalbos reikalingiems asmenims. Mūsų atgaila turi virsti konkrečiomis reformomis, kurios užkirstų kelią išnaudojimo atvejams ir užtikrintų pasitikėjimą, jog mūsų pastangos leis įgyvendinti tikrą ir patikimą pasikeitimą, sakė popiežius.

Jis padrąsino susitikimo dalyvius klausytis nukentėjusiųjų šauksmo, vieni su kitais ir su visuomene dalyvauti svarbioje diskusijoje, nuo kurios priklauso Bažnyčios Vidurio ir Rytų Europoje ateitis. Ji paliečia ne tik Bažnyčios, bet pačios krikščionybės ateitį, taip pat mūsų atsakomybę, sakė popiežius.

„Jūs ne pirmieji, įpareigoti žengti šiuos būtinus žingsnius ir netikėtina, kad būsite paskutinieji. Tačiau nesate vieni šiais sunkiais laikais.“

„Be jokios abejonės, pripažindami mūsų klaidas ir nesėkmes pasijusime pažeidžiami ir silpni, bet kartu tai gali būti puikus malonės, apsivalymo metas, atveriantis naujus meilės ir vienų kitiems tarnystės horizontus. Jei pripažinsime savo klaidas neturėsime bijoti, nes tai bus pats Viešpats, mus atvedęs iki šio taško.“

„Niekam nelinkint bloga, o visiems liudijant meilę raginu būti nuolankiais Viešpaties įrankiais, tarnauti nukentėjusiems nuo seksualinių nusikaltimų, juos laikyti mūsų bendros ateities bendražygiais ir veikėjais, kad vieni iš kitų mokytumės, tapti ištikimesni ir atsparesni taip, kad kartu galėtume priimti ateities metamus iššūkius.“ (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode