Darom/juosta
Paskelbti nauji herojiškų dorybių dekretai

dprybiuŠventųjų skelbimo kongregacija parengė ir pirmadienį, rugpjūčio 30 dieną, paskelbė tris popiežiaus Pranciškaus patvirtintus dekretus dėl herojiškų dorybių.

Šių trijų dekretų ypač laukta Bažnyčioje Italijoje, tačiau jie reikšmingi visuotinei Bažnyčiai –  visi tikintieji nuo dabar gali melstis už trijų garbingųjų Dievo tarnų ir tarnaičių paskelbimą palaimintaisiais ir su tikėjimo tikrumu dėkoti Dievui ir jį šlovinti už jų dar šiame gyvenime iki herojiško laipsnio paliudytas krikščioniškas dorybes:

Garbingaisiais Dievo tarnais ir tarnaitėmis nuo dabar vadinami:

Pasaulietė Henrika Beltrame Quatrocchi iš Romos, kurios tėvus 2001 m. popiežius šv. Jonas Paulius II paskelbė palaimintaisiais – anuomet jie buvo pirmoji sutuoktinių pora, Bažnyčios naujaisiais laikais iškelta į altorių garbę.

Henrika ketino sekti kunigu įšventinto brolio ir vienuolėms tapusių seserų pašvęsto gyvenimo keliu, tačiau liko paprasta pasauliete, pasiaukojo senolių tėvų globai ir krizes išgyvenantiems sutuoktiniams. Mirė būdama 98 metų;

26 metų amžiaus šeimos motina, pasaulietė Marija Kristina Cella Mocellin iš Milano, 1995 metais mirusi nuo piktybinės ligos;

Konventualas pranciškonas, 37 metų amžiaus tėvas Placidas Cortese iš Padujos, partizanų bendradarbis, 1944 metais nacių nukankintas ir nužudytas Trieste, šiaurinėje Italijoje. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode