Darom/juosta
Popiežius jaunimui: nebijokite klausti, drąsiai priimkite atsakymą

jaunimuiPopiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą sekmadienį Medžiugorjėje prasidėjusio ir visą savaitę truksiančio jaunimo festivalio dalyviams.
„Jaunimo festivalis – tai intensyvi maldos ir susitikimo su Jėzumi Kristumi savaitė, tai bendravimas su Kristumi jo per gyvąjį Žodį, Eucharistiją, adoraciją ir Sutaikinimo sakramentą. Šis renginys, kaip liudija daugelio jaunuolių patirtis, padeda nukreipti savo žingsnius Viešpaties link“, – rašo popiežius gausiai piligrimų lankomoje Bosnijos Hercegovinos vietovėje susirinkusiems jaunuoliams.

Toliau savo žinioje jaunimui Šventasis Tėvas komentuoja evangelistų aprašytą Jėzaus susitikimą su turtingu jaunuoliu. Sinoptinėse Evangelijose minimas jaunuolis iškeliavo iš namų kupinas ryžto ir troškimo rasti Mokytoją. Nenurodomas šio jaunuolio vardas, o tai, pasak popiežiaus, leidžia kiekvienam jaunuoliui jame atpažinti savo ieškojimų kelią. Tas jaunuolis yra ne tik turtingas, bet ir išsilavinęs, jį kamuoja sveikas nerimas, skatinantis siekti tikrosios laimės ir visaverčio gyvenimo.
Jėzus, norėdamas padėti siekti gėrio ir tikrosios laimės, jam parodo pirmą kelio atkarpą, kurią reikia nueiti, – laikytis Dievo įsakymų ir daryti gera kitiems. Jaunuolis atsako, kad jis visada taip elgėsi, bet supranta, jog, norint būti laimingam, negana tik vykdyti priedermes.
Evangelistai rašo, kad tai išgirdęs Jėzus nukreipė į jaunuolį meilės kupiną žvilgsnį. Jėzus atpažino jaunuolio širdyje glūdintį didesnės laimės troškimą. Tačiau Jėzus taip pat suprato, kokia yra jo pašnekovo silpnoji vieta: jis pernelyg prisirišęs prie daugybės savo turimų materialinių gėrybių. Viešpats siūlo jam žengti rimtą žingsnį – pereiti nuo nuopelnų logikos prie dovanojimo logikos. „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje“ (Mt 19, 21). Jėzus siūlo pakeisti požiūrį, ragina negalvoti tik kaip sau užsitikrinti pomirtinį gyvenimą, bet žemiškajame gyvenime atiduoti viską, ką turi, ir taip sekti Viešpačiu. Sekti Kristumi – tai ne praradimas, bet neapsakomas laimėjimas.

Tačiau, tęsia Pranciškus, turtingo jaunuolio širdis buvo padalyta tarp dviejų šeimininkų: Dievo ir pinigų. Dėl baimės rizikuoti ir prarasti savo turtą tas jaunuolis grįžo namo liūdnas. Jis nebijojo užduoti Jėzus svarbaus klausimo, tačiau jam pritrūko drąsos priimti atsakymą.
„Brangūs bičiuliai“, – rašo popiežius jaunimo susitikimo Medžiugorjėje dalyviams, – „ir kiekvienam iš jūsų Jėzus sako: „Sek paskui mane!“ Turėkite drąsos išgyventi savo jaunystę patikėdami save Viešpačiui ir keliaudami su juo. Leiskite save užvaldyti jo meilės kupinam žvilgsniui, kuris išvaduoja mus nuo gundančių stabų, netikrų turtų, žadančių gyvenimą, bet nešančių mirtį. Nebijokite priimti Kristaus kvietimo.“
Galiausiai popiežius prašo, kad jaunimą, keliaujantį pas Kristų ir su Kristumi, visada lydėtų Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimas bei Šventosios Dvasios teikiama stiprybė ir šviesa. (JM / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode