Darom/juosta
Jokūbo metai: „Išeik iš savo krašto. Apaštalas tavęs laukia“

jokubo„Jokūbo šventieji metai yra malonės, gijimo ir susitikimo metai“, – sakė Santjago de Kompostela arkivyskupas Julián Barrio Barrio sekmadienį aukodamas Šv. Jokūbo šventės Mišias.

Sekmadienį Santjago šventovėje vyko kulminacinės šiemet minimų apaštalo Jokūbo šventųjų metų iškilmės. Pagal jau daugiau kaip aštuonis šimtmečius gyvuojantį paprotį, tais metais, kuriais liepos 25-ąją minima apaštalo šventė sutampa su sekmadieniu, skelbiami Jokūbo šventieji metai. Apaštalo šv. Jokūbo vyresniojo relikvijas saugančioje katedroje aukotose Mišiose dalyvavo Ispanijos karališkoji šeima. Kartu su Santjago arkivyskupu Mišias koncelebravo Madrido arkivyskupas emeritas kardinolas Antonio María Rouco Varela ir Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius arkivyskupas José Rodríguez Carballo.

„Šventasis Jokūbas“, – sakė Mišių homilijoje Santjago arkivyskupas, – „primena mums pareigą nuolatos sekti Kristumi, stengtis susitapatinti su jo asmeniu ir istorija, kantriai ieškoti tiesos, skatinti rūpinimosi kitais kultūrą“. Arkivyskupas pavedė apaštalo Jokūbo užtarimui visų pirma visas Ispaniją sudarančias tautas, kad jos galėtų broliškai sugyventi, nepamiršdamos kiekviena savo šaknų.

„Jokūbo šventė ir Jokūbo metai tebūna minimi kaip visiems skirtas kvietimas priimti išlaisvinančią krikščionybės naujieną, kad ji įtikinamai atsakytų į kiekvieno žmogaus širdyje kylančius klausimus“, – sakė arkivyskupas, pažymėdamas, kad šiandien daugelį slegia nežinomybės jausmas ir netikrumas dėl ateities. Šiandien mums reikia Kristaus, kuris suteikia viltį, kad gyvenimas nebūtų pasmerktas beprasmybei. Tačiau krikščioniškoji viltis, pridūrė ganytojas, neatsiejama nuo solidarios meilės.

Sekmadienį per Mišias Santjago katedroje buvo meldžiamasi ir už pandemijos aukas. Nuo pandemijos pradžios Ispanijoje nustatyta 4,28 mln. užsikrėtimų koronavirusu atvejų, daugiau kaip 81 tūkst. žmonių mirė. Buvo taip pat meldžiamasi už medikus ir visus, kas padeda kovoti su pandemija.

Jokūbo šventieji metai minimi nuo šių metų pradžios. Šv. Jokūbo katedros šventosios durys buvo atidarytos 2020 m. gruodžio 31-osios vakarą. Šiemetinių šventųjų metų tema: „Išeik iš savo krašto. Apaštalas tavęs laukia“. Jubiliejus turėjo baigtis 2021 m. pabaigoje, tačiau dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos, kuri gerokai sutrukdė paprastai labai populiarias piligrimines keliones, popiežius Pranciškus leido jubiliejų švęsti iki 2022 m. pabaigos. (JM / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode