Darom/juosta
Brigitiečių įkūrėja bus skelbiama šventąja

Popiežius Pranciškus pirmadienį priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir leido skelbti dekretus, liečiančius keliolika kanonizacijos ir beatifikacijos bylų.

Visų pirma buvo patvirtintas stebuklas įvykęs palaimintosios Marijos Elžbietos Hesselblad užtarimu. O tai reiškia, kad jos kanonizacijos byla užbaigiama ir neužilgo popiežius praneš jos skelbimo šventąja datą. Marija Elžbieta Hasselblad, Šventosios Brigitos Švenčiausiojo Išganytojo seserų kongregacijos įkūrėja, gimė 1870 m. Švedijoje; mirė Romoje 1957 m.

Keturiais dekretais patvirtinami stebuklai, įvykę Garbingųjų Dievo tarnų užtarimu. Jie – Ukrainoje gyvenęs lenkų tautybės kunigas ir trys italės seserys vienuolės – artimiausiu metu bus skelbiami palaimintaisiais.

Kitais dvylika dekretų patvirtinamos kandidatų į palaimintuosius herojiškos dorybės. Tai reiškia, kad Šventųjų skelbimo kongregacija, ištyrusi jų biografijas, raštus, jų šventumo garsą vietinėse bendruomenės, nustatė, kad jie yra verti skelbimo palaimintaisiais. Tačiau, pagal Katalikų Bažnyčioje galiojančią šventųjų skelbimo tvarką, ne kankinys, bet tikėjimo ir artimo meilės liudytojas skelbiamas palaimintuoju tik tuomet kai įrodomas jo užtarimu įvykęs stebuklas.
Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode