Darom/juosta
Katalikų bažnyčioje įsigaliojo santuokų pripažinimo negaliojančiomis tvarkos pataisos

Gruodžio 8 d. pradėjo galioti vasarą paskelbti popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” ir „Mitis et misericors Iesus”, kuriais buvo pakeisti kai kurie lotynų apeigų katalikų ir Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodeksų kanonai, liečiantys santuokos negaliojimo bylas. Gruodžio 7 d. buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus audiencijos reskriptas, kuriuo primenama apie Gailestingumo jubiliejaus atidarymo dieną įsigaliojančią naują santuokos bylų tvarką, o taip pat patikslinamos Romos Rotos tribunolo – paskutinės instancijos teismo santuokos bylose kompetencijos.

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu buvo įvestos trys naujovės – buvo supaprastinta santuokos bylas sprendžiančių teismų sudarymo tvarka, leidžiant, kad kai neįmanoma sudaryti teisėjų kolegijos, tokias bylas spręstų vienas teisėjas; taip pat buvo atsisakyta reikalavimo, kad vienos instancijos teismo sprendimą visada patvirtintų ir antros instancijos teismas; galiausiai suteikta vyskupui teisė paskelbti santuoką negaliojančia tais atvejais, kai negaliojimo faktas yra visiškai akivaizdus.

Gruodžio 7-osios reskripte primenama, kad santuokos bylose ir toliau Romos Rotos tribunolas yra aukščiausios instancijos teismas. Popiežius taip pat nurodo, kad Romos Rota bylas spręstų neatlyginamai, paliekant moralinę pareigą, tiems, kas gali, paremti tribunolą auka. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode