Darom/juosta
Baigiasi Vyskupų Sinodo darbai

Priartėjo Sinodo darbų pabaiga. Šeštadienį bus priimtas Asamblėjos Baigiamasis dokumentas, sekmadienį popiežius Pranciškus su Sinodo tėvais aukos asamblėjos uždarymo Mišias.

Paskutinės Asamblėjos apie Šeimą naujienos buvo paskelbtas penktadienį per Asamblėjos dalyvių spaudos konferenciją.

Vyskupų sinodo Asamblėja ketvirtadienį penkioliktojoje Generalinėje asamblėjoje, dalyvaujant popiežiui Pranciškui, išrinko naują Sinodo tarybą ir klausėsi pranešimų apie Asamblėjos Baigiamojo dokumento projekto rengimo eigą. Po Generalinio relatoriaus kardinolo Peterio Erdo pranešimo apie Baigiamojo dokumento projekto „sinodinę dvasią“, kurioje bendrais bruožais pristatė rengiamo dokumentų pobūdį, Sinodo Generalinis sekretorius kardinolas LorenzoBaldisseri pranešė, kad Baigiamojo dokumento projektas buvo papildytas iš viso 1355 pasiūlymais.

Visi Sinodo tėvai dalyvauja Baigiamojo dokumento rengimo eigoje. Jiems ketvirtadienį buvo įteiktas Baigiamojo dokumento projekto tekstas. Penktadienio rytą Asamblėjos Generalinės kongregacijos diskusijoje buvo tęsiamas Baigiamojo dokumento redagavimo darbas atsižvelgiant į Sinodo tėvų pastabas ir naujus pasiūlymus. Šeštadienio rytą Baigiamojo dokumento galutinis projektas bus pristatytas Asamblėjai. Šeštadienio popietę įvyks balsavimas, kuriuo Asamblėja išreikš pritarimą Baigiamajam dokumentui.

Sinodo Asamblėja taip pat parengė pareiškimą apie šeimų padėtį Artimuosiuose Rytuose. Pareiškimo projektas buvo pristatytas asamblėjai ketvirtadienį ir bus paskelbtas artimiausiu metu.

Penktadienio rytą šešioliktojoje Generalinėje kongregacijoje kalbėjo 51 Sinodo asamblėjos dalyviai. Jų pasisakymai buvo trumpi, pagal normą neviršijo trijų minučių, kaip numatyta asamblėjos statute. T. FedericoLombardi, penktadienį kalbėdamas Vyskupų Sinodo asamblėjos spaudos konferencijoje patikslino, kad šių kalbų turinio negalima pristatyti, kaip kad buvo daroma ligi šiol po visų Generalinių kongregacijų, nes Asamblėja šiuo metu diskutuoja tekstą, kuris yra neviešas.

Sinodo tėvai, diskusijoje penktadienį ypač reiškė pasigėrėjimą ir padėką Komisijos, rengiančios Asamblėjos Baigiamąjį dokumentą, darbu. Daug Sinodo tėvų pasidžiaugė, kad Baigiamojo dokumento projektas kur kas tvarkingesnis ir nuoseklesnis nei daugelio Sinodo tėvų lūkesčių nepatenkinęs Asamblėjos darbo įrankis „Instrumentumlaboris“, kuriuo buvo vadovautasi tris savaites trukusios Asamblėjos darbuose.

Kaip minėta, Vyskupų sinodo Asamblėja ketvirtadienį išrinko naują XIV eilinę Generalinio sekretoriato tarybą, tačiau popiežius Pranciškus paprašė neskelbti rinkimų rezultatų tol, kol taryba nebus papildyta popiežiaus nominuotais nariais. Pagal Vyskupų Sinodo statutą, Asamblėja iš savo tarpo išrenka dvylika tarybos narių, po tris iš kiekvieno žemyno: Europos, Amerikos, Afrikos ir Okeanijos. Kitus tris narius paskiria pats popiežius, kuris pagal pareigas yra Vyskupų Sinodo prezidentas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode