Darom/juosta
Sinodo Asamblėja šeštadienį balsuos už Baigiamąjį Dokumentą

Šeštadienį, Vyskupų Sinodo asamblėjos septynioliktojoje Generalinėje kongregacijoje pristatytas Baigiamasis dokumentas. Galutinę dokumento redakciją parengė Baigiamojo dokumento rengimo komisija, tekstą papildžiusi penktadienį Sinodo tėvų raštu įteiktais ir žodžiu generalinėje asamblėjoje išreikštais 248 siūlymais. Galutinę dokumento redakciją popiežiaus Pranciškaus sudaryta dešimties Sinodo tėvų komisija priėmė vienbalsiu įvertinimu.

 

Baigiamasis dokumentas susidaro iš 94 punktų. Šeštadienio popietę Asamblėja balsuoja už kiekvieną dokumento dalį. Priimtas Baigiamasis Dokumentas įteikiamas popiežiui Pranciškui ir tik tada paaiškės, ką popiežius nuspręs dėl Sinodo asamblėjos Baigiamojo dokumento – paviešinti jį ar ne. Sprendimas priklauso vien popiežiaus kompetencijai.

Baigiamojo dokumento tekstą italų kalba Sinodo asamblėjoje perskaitė trys asamblėjos vadovai, kardinolai, Popiežiaus deleguotas Asamblėjos vicepirmininkas Raimundo DamascenoAssis ir Asamblėjos Generalinis relatoriusPeterErdo ir Asamblėjos ypatingasis sekretorius vysk. Bruno Forte. Generalinis relatorius be to perskaitė trumpą dokumento pristatymą. Asamblėjos dalyviai galėjo klausytis dokumento teksto tiesioginio vertimo įvairiomis kalbomis.

Susipažinę su Baigiamojo dokumento turiniu, Asamblėjos nariai taip pat priėmė ir paskelbė pareiškimą dėl padėties Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Ukrainoje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode