Darom/juosta
Reikia daugiau dėmesio pasiruošimui santuokai ir vaikų ugdymui

Trečiadienį Sinodo tėvai turėjo laisvą dieną. Dirbo tik komisija, rengianti baigiamąjį dokumentą, į vieną baigiamųjų išvadų sąrašą turinti sudėti visus pasiūlymus ir pastabas, kurias ankstesniuose Sinodo etapuose pateikė kalbinės darbo grupės. Trečiadienį parengtas baigiamojo dokumento projektas bus Sinodo tėvams pristatytas ketvirtadienį.

Per Sinodo pertrauką pakalbinome Baltarusijos katalikų bendruomenei atstovaujantį Minsko ir Mogiliavo arkivyskupą Tadeuszą Kondrusiewiczių.

- Sakyčiau, kad Sinodo darbas vyksta sklandžiai. Šventasis Tėvas pačioje pradžioje pasakė, kad Sinodas tai ne parlamentas, kuriame siekiama kompromisų, be to jis pakvietė visus kalbėti atvirai. Ir man rodos, kad taip ir yra. Visi sako ką galvoja. Daug įvairių pasiūlymų, minčių, gal kartais jos viena kitai prieštarauja, bet tik tokiu keliu galima surasti tiesą. Spauda kartais kitaip tai pristato. Atrodo, kad spauda turi savo sinodą, tačiau tikrasis Sinodas vyksta Sinodo salėje.

- Sinodas jau pasiekė baigiamą stadiją. Ruošiamas baigiamasi dokumentas – Relatiofinalis. Kas, Jūsų įsitikinimu, lig šiol girdėta Sinodo salėje buvo aktualiausia?

- Praktiniu požiūriu, daugiausia kalbėta apie Komuniją įsiskyrusiems, kurie sudarė naują civilinę santuoką, o taip pat apie homoseksualias sąjungas. Reikia pasakyti, jog Sinodas dar kartą pabrėžė, kad niekas nė vienų, nė kitų nevaro lauk iš Bažnyčios, neekskomunikuoja. Tikrai galbūt reikia žiūrėti kaip apimti juos gilesne pastoracija. Antra vertus, Sinodas aiškiai pabrėžia, kad doktrina nesikeičia. Homoseksualų sąjungos negali būti laikomos šeimomis. Absoliuti dauguma Sinodo tėvų laikosi tradicinio Bažnyčios mokymo. Gali būti daug nuomonių, netgi teologinių nuomonių, bet doktrina pasilieka ta pati. Čia vienintelis įmanomas kelias yra atsivertimas.

Šitie dalykai, kuriuos paminėjau ir daugelis kitų yra labai aktualūs, bet man rodos, reikia daugiau dėmesio kreipti į pasiruošimą santuokai. Šitas dalykas pas mus galbūt šlubuoja. Du, trys mėnesiai, keletas susitikimų ir viskas. To per maža. Jauni žmonės galbūt net iki galo nesuvokia ką jie daro. Reikia eiti į bažnyčią, nes tėvai taip sako, giminės taip sako. Reikia gražią nuotrauką pasidaryti ir pasidžiaugti. Bet kas toliau? Ar jie suvokia, kad tai žingsnis visam gyvenimui? Reikia gerai pasiruošti.

Svarbus ugdymas pačioje šeimoje. Šeima turi būti pirmos katekizacijos vieta. Aš atsimenu persekiojimų laikus. Daugelis atsimena tuos laikus kai nebuvo kunigų, nebuvo bažnyčių. Bet mes turėjome tikinčius tėvus. Mūsų seneliai irgi buvo labai tikintys. Ir mūsų šeimoje mes kasdien atsiklaupę vakare kalbėdavome poterius, o po poterių katekizmas, labai paprastas: klausimas – atsakymas, klausimas – atsakymas. Sekmadienį mūsų bažnyčia būdavo atidaryta. Nebuvo kunigo, bet sekmadienį mes eidavome į bažnyčią. Kai kas klausdavo ko ten eiti, nes juk nėra Eucharistijos, nėra Šventųjų Mišių. Bet juk yra Rožinis, juk yra Kryžiaus kelias. Vaikas augdavo suvokdamas, kad sekmadienis yra Viešpaties diena, kad reikia garbinti Dievą. Šiandien šito nėra. Tiesa, Lietuvoje yra tikybos pamokos mokyklose. Pas mus, Baltarusijoje, jų nėra. Tačiau veikia vadinamosios sekmadieninės mokyklos prie parapijų, kur vyksta vaikų katekizacija, jie ruošiami Pirmajai Komunijai. Tėvai labai patenkinti, bet jie patys nieko nedaro. Jie neduoda tikro religinio gyvenimo pavyzdžio. Šitas dalykas man labai svarbus ir manau, kad daug Sinodo tėvų taip pat palaiko šitą poziciją, nes ir jie yra apie tai kalbėję.

Taip pat reikia pabrėžti, ką daugelis tėvų sakė, kad tai Sinodas apie šeimą. Ne apie išsiskyrusius, bet apie šeimą. Mes turime kalbėti apie išsiskyrusius, apie homoseksualų sąjungas, bet pagrindinis dėmesys turi būti skirtas šeimai. Apie tai buvo kalbėta jau Sinodo pradžioje. Manau, kad tai suteikė kryptį šiam Sinodui ir šiandien mes jau turime labai gerą rezultatą. Pažiūrėsime. Komisija dabar ruošia baigiamąjį dokumentą, bet jau dabar, išklausę visų mažųjų grupių pranešimų, tų grupių buvo trylika, įvairiomis kalbomis, matome, kad praktiškai absoliuti dauguma sakė, jog reikia laikytis tradicinio Bažnyčios mokymo, o kartu reikia skirti daugiau dėmesio pasiruošimui santuokai, vaikų formacijai.

Arkivysk. Tadeusz KONDRUSIEWICZ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode