Darom/juosta
Jie nežinojo Rožinio maldos, ją atrado

Neramumų proveržiai Ukrainoje sukrėtė, tačiau daugeliui padėjo iš naujo atrasti maldą, pasakė arkivyskupas Gullicksonas, pokalbyje su Vatikano radiju dalydamasis įspūdžiais apie Ukrainoje praleistus ketverius diplomato darbo metus. Užbaigęs misiją Ukrainoje arkivyskupas ThomasGullickson neseniai išvyko į Šveicariją ir Lichtenšteiną, kur perėmė jam pavestą naują atstovavimo Šventajam Sostui misiją.

Neramumai sujaukė milijonų ukrainiečių gyvenimą, du milijonai turėjo palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio. Tačiau ir kovų sūkuryje gali įvykti stebuklai. Ukrainoje išaugo didesnis atsivėrimas maldai, troškimui patirti Dievo buvimo ir globos malonę, pasakojo arkivyskupas apie jam gilų įspūdį palikusią patirtį.

Katalikų parapijos Kijeve pradėjo rengti maldos vigilijas, kurios virto tikėjimo versmėmis. Pradžia buvo labai paprasta. Pranciškonai konventualai pradėjo rengti maldos susitikimus trečią valandą nakties, kalbėti Rožinį. Pradžioje nedaugelis suprato, į ką jie kviečiami. Jie nemokėjo Rožinio maldos. Tėvai konventualai dalijo baltus plastmasinius rožinius pastoviai skaičiumi augantiems maldos vigilijų dalyviams. Vieną naktį išdalijo penkis tūkstančius rožinių ir žmonės pradėjo melstis. Tai buvo įžanginė katechezė, žmonės atrado maldą, išmoko kalbėti Rožinį. Rožinis sugrįžo į jų gyvenimus tarsi simbolis, kurio mes gal ir negalime paaiškinti, tačiau jie gali, nes atrado kelią į Dievą.

65 metų amžiaus amerikietis arkivyskupas ThomasGullickson tarnauja Šventojo Sosto diplomatijoje nuo 1985 metų, ligi šiol vadovavo Apaštališkoms nunciatūroms Karibų salų valstybėse ir Ukrainoje.

Nuncijus iš Ukrainos

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode