Darom/juosta
Prasidėjo baigiamasis Vyskupų Sinodo etapas

Jau tik kelios dienos iki šeimai skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos pabaigos. Po keturių darbo kalbinėse grupėse sesijų, antradienį po pietų Vyskupų Sinodo dalyviai vėl susirinko į bendrą posėdį – generalinę kongregaciją – ir buvo supažindinti su 13 kalbinių darbo grupių išvadomis, liečiančiomis trečiąją Sinodo darbo dokumento temų dalį – šeimos pašaukimą dabartiniais laikais.

Trečiadienį Sinodo tėvai turės laisvą dieną. Į posėdį susirinks tik komisija, turinti parengti baigiamąjį dokumentą. Jos užduotis – į vieną baigiamųjų išvadų sąrašą sudėti visus pasiūlymus ir pastabas, kurias ankstesniuose Sinodo etapuose pateikė kalbinės darbo grupės.

Ketvirtadienio rytą bus pristatytas Sinodo baigiamojo dokumento – lot. Relatiofinalis –projektas. Savo pastabas apie projektą Sinodo tėvai galės išsakyti ketvirtadienio popietinėje generalinėje kongregacijoje. Penktadienį vėl dauguma Sinodo tėvų turės laisvą dieną, o dirbs tik baigiamojo dokumento rengimo komisija. Jos parengtas galutinis baigiamosios ataskaitos variantas bus pristatytas šeštadienio ryto generalinėje kongregacijoje, o šeštadienį po pietų Sinodo tėvai už jį balsuos. Bus balsuojama atskirai už kiekvieną baigiamosios ataskaitos straipsnį.

Baigiamoji ataskaita – Relatiofinalis – skirta tik popiežiui. Pagal ją vėliau Šventasis Tėvas turėtų paskelbti oficialų Bažnyčios mokymo dokumentą, vad. Posinodinį Apaštališkąjį paraginimą. Popiežius galėtų nuspręsti paviešinti ir baigiamąją ataskaitą. Pernai užbaigiant neeilinę Vyskupų Sinodo asamblėją popiežius Pranciškus nurodė paskelbti ne tik dokumentą, bet ir balsavimų rezultatus – tai yra kiek balsų „už“ ir „prieš“ atiduota už kiekvieną dokumento straipsnį. Tačiau šiuo atveju sprendimas priklauso tik nuo popiežiaus.

Paskutinis Sinodo momentas šeštadienio pavakare bus visų jo dalyvių giedamas padėkos ir šlovinimo himnas „Te Deum“. Sekmadienį popiežius ir Sinodo tėvai Šv. Petro bazilikoje aukos Sinodo uždarymo Mišias. Vatikano radijas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode