Dž. Bidva ir D. Komovienė – kandidatai apdovanojimams

bidvairkomovieneVasario 9 d. Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų komisija išrinko kandidatus Mažeikių krašto kultūros ir Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijoms. Krašto kultūros premijai skirti pateikta viena paraiška-pasiūlymas, Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos – trys. Pasiūlytos kandidatūros bus teikiamos Savivaldybės tarybai, kuri ir priims galutinį sprendimą.

Apdovanojimų komisijos, kuriai vadovauja Savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, nariai vienbalsiai pasisakė už Krašto kultūros premijos skyrimą Džeraldui Bidvai – smuikininkui, ilgamečiam kamerinio orkestro „Kremerata Baltica“, Lietuvos kamerinio orkestro koncertmeisteriui, Tarptautinio Mažeikių meno festivalio meno vadovui. Premiją siūloma skirti už išskirtinį indėlį Mažeikių krašte puoselėjant aukštąją kultūrą ir profesionalųjį meną, krašto kūrėjų vardo garsinimą, jaunųjų talentų, žymiausių Lietuvos ir užsienio šalių meno kolektyvų pristatymą Tarptautinio Mažeikių meno festivalio klausytojams. Taip pat už ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą, novatoriškų kultūrinių idėjų plėtojimą ir Mažeikių vardo garsinimą Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje.

Komisijos balsų dauguma apdovanoti Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija išrinkta Danutė Komovienė – pedagogė, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos „Carito“ reikalų vedėja. Premiją siūloma skirti už ilgametį ir nuoširdų darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, neatlygintiną visokeriopą pagalbą ukrainiečiams integruotis į rajono bendruomenę, savanorystės idėjos platinimą ir jaunų žmonių įtraukimą į šią veiklą.

Mažeikių krašto kultūros premija skiriama kultūros ir meno kūrėjams už aukščiausius laimėjimus respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, novatorišką kultūrinę idėją ir jos įgyvendinimą Mažeikių krašte, ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą, etnokultūros puoselėjimą, kultūrinį šviečiamąjį darbą. Premijos dydis – 1 500 Eur.

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija skiriama už rašytojos atminimo puoselėjimą, rašytojos pradėtos labdaringos, altruistinės veiklos tęsimą, literatūrinius pasiekimus. Premijos dydis – 1 000 Eur.

Premijos mokamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų. Jos skiriamos tik vieną kartą.

Budas.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode