Darom/juosta
Mažeikių rajone intensyviai vykdomas gyventojų skiepijimas

Mažeikių ligoninė jau baigė darbuotojų ir ligonių bei dirbančiųjų Karščiavimo klinikoje ir Mobiliajame patikros punkte vakcinaciją nuo Covid-19 – 336 asmenys paskiepyti abu kartus. Dar 18 paskiepyta pirmąjį kartą. Šių žmonių laukia antrasis skiepas, kad susiformuotų imunitetas.

Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centre skiepyti gydymo ir socialinės globos įstaigų darbuotojai bei pacientai ir gyventojai, medicinos įstaigų ir vaistinių darbuotojai, odontologai, socialiniai darbuotojai ir kt.

Šią savaitę nuo Covid-19 skiepijami savivaldybių administracijų paskirti asmenys, prižiūrintys vaikus, besimokančius nuotoliniu būdu mokyklose, darbuotojai, dirbantys švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais (ugdytiniais), ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, dirbantys specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, dirbantys profesinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose.

Iš viso pirmąjį kartą nuo Covid-19 netrukus bus paskiepyta 1160 rajono gyventojų. Po pirmojo skiepo praėjus trims savaitėms, bus skiepijama antrąjį kartą. Per savaitę nuo antrojo skiepo susiformuos imunitetas.

Šį mėnesį planuojama pradėti skiepyti ir rajono gyventojus, vyresnius nei 80 m. 

MS-34

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode