Darom/juosta
Užimtumo didinimo programa padės įsidarbinti

Savivaldybės taryba patvirtino Užimtumo didinimo programą 2021 metams – atsirado galimybė daliai bedarbių įsidarbinti, atnaujinti darbinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį.

Užimtumo didinimo programai šiemet skirta 212 700 eurų. Planuojama, kad joje dalyvaus 86 mažeikiškiai.

Dalyvauti programoje paraiškas pateikė 15 institucijų, prašoma įdarbinti 124 asmenis, registruotus Užimtumo tarnyboje. Iš trijų siūlomų priemonių paraiškos teiktos tik dviem (Laikinojo pobūdžio darbų organizavimas, Pagalbinių darbų teikiant socialines paslaugas, organizavimas), todėl 3-ajai priemonei (Kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas) skirtos lėšos pridėtos prie 2-osios.

Mažeikių rajone praėjusių metų gruodžio 31 d. registruoti neturintys darbo asmenys sudarė 18,2 proc. darbingo amžiaus gyventojų. Per metus nedarbo rodiklis išaugo 8,2 proc., ilgalaikių bedarbių – 242,92 proc., jaunimo iki 29 metų amžiaus – 158,93 proc., vyresnių nei 50 metų asmenų – 58,03 proc. Užimtumo didinimo programoje numatytos priemonės padės didinti Mažeikių rajono savivaldybėje gyvenančių ir darbo ieškančių asmenų užimtumą, mažinti socialinę atskirtį.

Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų, skirtų darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms įgyvendinti.

MS-34

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode