Darom/juosta




Ūkiniai gyvūnai turi būti ženklinami ir registruojami

Žemės ūkio ministerija primena, kad kiekvienas laikytojas privalo ženklinti, registruoti laikomus ūkinius gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą. Laikymo vietose privaloma ženklinti ir registruoti esančius galvijus, bizonus, azijinius buivolus, avis, ožkas, arklinių šeimos gyvūnus ir kiaules (kiaulės ženklinamos tik perkeliant), tvarkyti jų apskaitą. Siekdamas valstybės paramos, laikytojas privalo registruoti ir kitus laikomus ūkinius gyvūnus.

 

Ūkinių gyvūnų laikytojai turi ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas registruoti duomenis Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (ŪGR) arba pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniams skyriams. Turintieji leidimą, patys ženklina savo ūkinius gyvūnus arba kreipiasi į paslaugų teikėją. Laikytojo pareiga yra užtikrinti, kad duomenys apie laikomų ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą būtų suvesti į ŪGR ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.


Visi ūkiniai gyvūnai teisės aktų nustatyta tvarka registruojami ŪGR, kurį administruoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC). Duomenų suvedimo į ŪGR teisę turi VMVT darbuotojai, ženklinimo paslaugų teikėjai (privatūs veterinarijos gydytojai, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (GPK) darbuotojai), prekiautojai ūkiniais gyvūnais, skerdyklos ir ūkinių gyvūnų laikytojai. Ūkinių gyvūnų laikytojas, norėdamas gauti prisijungimo prie ŪGR slaptažodį, kad galėtų suvesti savo ūkyje laikomų ūkinių gyvūnų duomenis, turi kreiptis į VMVT teritorinį skyrių. Šiame skyriuje organizuojami mokymai ir išduodami mokymo baigimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę ženklinti atitinkamus ūkinius gyvūnus, ir priimami prašymai tiesiogiai suvesti duomenis į ŪGR. ŽŪIKVC Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius pagal laikytojų prašymus, gautus iš VMVT teritorinių skyrių, suteikia laikytojams prisijungimo prie ŪGR slaptažodžius arba, gavęs informaciją iš VMVT teritorinių skyrių, suteikto slaptažodžio galiojimą panaikina. Ūkinių gyvūnų laikytojai, neturintys suteikto prisijungimo slaptažodžio, duomenis apie savo gyvūnus ŽŪIKVC svetainėje gali peržiūrėti paspaudę nuorodą „Informacija ūkininkams“ ir atlikę pirminę registraciją, kurios metu įveda asmens ir ūkinių gyvūnų bandos duomenis.


Atkreiptinas dėmesys, kad apie visus laikomų galvijų kaitos (prieauglio atsivedimo ir paženklinimo, paskerdimo, gaišimo) ir perkėlimo (išvežimo, atvežimo) duomenis galvijo laikytojas privalo pranešti per 7 kalendorines dienas, užpildydamas GŽ-2 formą, kurioje nurodomi ūkinio gyvūno duomenys, ir kurią pasirašo laikytojas.


Avių laikytojai, siekiantys valstybės paramos privalo paženklinti ir registruoti avis per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo, o nesiekiantys – per 6 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos. Apie avių perkėlimą ir kaitą visi laikytojai privalo pranešti, užpildydami GŽ-2 formą per 7 kalendorines dienas.


Ožkų laikytojai privalo ženklinti ir registruoti ožkas per 6 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežat iš laikymo vietos, pranešimas (GŽ-2) apie ožkų perkėlimą ir kaitą turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas.


Pranešti apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą laikytojas gali keliais būdais. Laikytojas gali kreiptis į VMVT teritorinį skyrių arba į ženklinimo paslaugų teikėją ir pateikti užpildytą GŽ-2 formą. Ūkinių gyvūnų laikytojai gali ir patys įvesti duomenis į ŪGR – tam jie turi gauti prisijungimą, kreipdamiesi į VMVT teritorinį skyrių.

Laikytojas, VMVT teritoriniam skyriui pateikdamas GŽ-2 formą dėl ūkinių gyvūnų kaitos ir (ar) perkėlimo pranešimo ŪGR, kartu turi pateikti ir laikytojo (fizinio ar juridinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Žemės ūkio ministerija primena, kad ŪGR galioja dviguba pranešimų apie ūkinių gyvūnų perkėlimą sistema, t. y. pranešama apie išvežimą ir atvežimą. Jei trūksta vieno pranešimo, tada gyvūnas tarsi „plaukioja ore“. Perkėlimo priežasties pavadinimas „Nepraneštas išvežimas“ ŪGR atsiranda ir tuomet, kai duomenis apie išvežimą ir (ar) atvežimą suveda kitos savivaldybės VMVT teritorinio skyriaus darbuotojai, ženklinimo paslaugų teikėjai, prekiautojai ūkiniais gyvūnais, o ŪGR dar neįvestas ar nepatvirtintas išvežimas. Todėl labai svarbu, kad ūkinių gyvūnų laikytojai laiku praneštų apie galvijų, avių, ožkų perkėlimą ir kaitą. Kartais atsitinka taip, kad skerdykla praneša apie paskerdimą, o laikytojas dar nepranešė apie išvežimą. Tokiais atvejais laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno išvežimo turi užpildyti GŽ-2 formą ir ją pateikti aukščiau nurodytais būdais. O laikytojai, turintys prisijungimą prie ŪGR, turi susirasti eilutę „Nepraneštų išvežimų taisymas ir ataskaita“ ir prie atitinkamo gyvūno paspausti mygtuką „Tvirtinti“.

Svarbu tai, kad ūkinių gyvūnų perkėlimas iš vienos laikymo vietos ir (arba) bandos į kitą galimas tik tarp užregistruotų laikymo vietų ir (ar) bandų, todėl ūkinių gyvūnų laikytojai turi nepasitikėti gyvūnų vežėjais, žadančiais „nurašyti gyvulius“. Gyvūnų vežėjai neturi teisės tvarkyti ūkinių gyvūnų perkėlimo ir kaitos dokumentų už ūkinio gyvūno laikytoją.


Atkreiptinas dėmesys, kad visa atsakomybė už teikiamų dokumentų teisingumą tenka ūkinių gyvūnų laikytojams. Gyvulių laikytojai, vėluojantys teikti duomenis apie ūkinių gyvūnų būklės pasikeitimo įvykius, turi žinoti, kad gyvulių laikytojai nebaudžiami administracine tvarka, tačiau teikiant ES paramą taikomos sankcijos. Ūkinių gyvūnų laikytojams, siekiantiems valstybės paramos ir pavėluotai pranešusiems duomenis apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir (ar) kaitą, susietoji parama už ūkinius gyvūnus neskiriama.

 

 

Žemės ūkio ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode