Svarbu: paraiškos augalų ir pasėlių draudimo įmokoms kompensuoti priimamos iki birželio 16 d.

paseliuŪkininkai, norintys gauti valstybės pagalbą augalų ir pasėlių draudimo įmokoms kompensuoti, paraiškas turi pateikti iki birželio 16 d.  Šioms įmokoms, kompensuojamoms iš Lietuvos biudžeto, šiemet planuojama skirti 4,30 mln. Eur.

Iki šiol pareiškėjai turėdavo teikti paraiškas po to, kai apsidrausdavo pasėlius ir sumokėdavo draudimo įmokas, tačiau nuo liepos 1-osios pasikeitus Europos Sąjungos reglamentui, tvarka keičiasi.

Pagal naują tvarką pareiškėjas kviečiamas teikti paraiškas prieš apsidraudžiant pasėlius. Kadangi šiuo metu visi pareiškėjai jau yra apsidraudę, o sprendimai apie jiems skiriamą paramą turi būti priimti iki liepos 1 d., paraiškų priėmimas privalo baigtis birželio 16 d.

Pateiktos paraiškos bus administruojamos pagal šiuo metu galiojančias Priemonės administravimo taisykles, pareiškėjui taikant 5 darbo dienų pateiktų duomenų patikslinimo terminą.

Sprendimus dėl valstybės pagalbos skyrimo savivaldybės priims iki birželio 30 d. Taisyklėse nustatyti galutiniai mokėjimo dokumentai turės būti pateikti iki rugsėjo 15 d.

Pareiškėjams, paraiškas ir galutinius mokėjimo dokumentus pateikusiems po birželio 16 d. iki rugsėjo 15 d., bus teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.

Ši parama yra skiriama nepriklausomai nuo to, ar draudžiamas įvykis įvyksta, ar ne – vis tiek kompensuojama sumokėtų draudimo įmokų dalis.

Kaip teikti paraiškas

Pretenduoti į draudimo nuo stichinės sausros paramą gali tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, užsiimantys augalininkyste, sodininkyste ar daržininkyste ir savo vardu įregistravę valdą ir (arba) ūkininko ūkį.

Pareiškėjams, apdraudusiems augalus ir pasėlius nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 50 proc. draudimo įmokų sumos, neviršijant atskiru žemės ūkio ministro įsakymu nustatytų didžiausiųjų draudimo įmokos įkainių pagal augalų rūšis 1 ha deklaruoto ploto.

Aktyvaus ūkininko kiekvienos apdraustos produkcijos rūšies vidutinė metinė trejų metų produkcija apskaičiuojama remiantis pagal savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, paskutinių trejų metų laikotarpiu arba paskutinių penkerių metų laikotarpiu, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės. Ši informacija skelbiama Valstybės duomenų agentūros svetainėje.

Paraiškos ir susiję dokumentai teikiami savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, Žemės ūkio skyriui. Dokumentai siunčiami el. paštu (pasirašoma elektroniniu parašu) arba pristatomi asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (kiekvienas lapas pasirašomas pareiškėjo parašu).

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. Įsakymo Nr. 3d-236 „Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo yra čia. 

SVARBU: Paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos dėl augalų ir pasėlių draudimo nuo stichinės sausros įmokų dalinio kompensavimo“ gauti priimamos iki birželio 30 d.

ŽŪM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode