Griežtinama statybos proceso dalyvių atsakomybė

procesoAplinkos ministerijai patikslinus du statybos techninius reglamentus (STR), bus suvienodintos statybos užbaigimo procedūros, užkirstas kelias  šališkumui atliekant statinio ekspertizes, padidės projektuotojų ir ekspertizės rangovų atsakomybė. Be to, sumažės pateikiamų dokumentų statybos leidimui gauti, įrengiant kondicionierius ir kitus įrenginius, paprastojo remonto atveju. Sušvelnėjo  reikalavimai sklypo planui, rengiant nesudėtingojo statinio naujos statybos ar rekonstravimo projektą. Visuomenė bus skatinama aktyviau įsitraukti į statybų planavimo procesą.

 STR  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeistas siekiant jį suderinti su Investicijų įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis stambiems projektams taikomas specialias investavimo ir verslo sąlygas. Jis papildytas pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus siekiant suvienodinti statybos užbaigimo procedūras, išvengti šališkumo atliekant statinio ekspertizes.

Atsižvelgus į Vilniaus m. savivaldybės pasiūlymus, vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai priskiriami visuomenei svarbiems statiniams, pakeista  ir viešinimo apie juos tvarka (vienbučiams, dvibučiams ir jų priklausiniams, kai nėra detaliųjų planų, Teritorijų planavimo įstatyme nurodytais atvejais). 

STR  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keičiamas atsižvelgus ir į tai, kad nuo kitų metų Neįgaliųjų reikalų departamentas nebetikrins statinio projektų sprendinių, susijusių su statinių pritaikymu neįgaliesiems. 

Dar vienas svarbus pakeitimas – sumažės pateikiamų dokumentų statybos leidimui gauti, įrengiant kondicionierius ir kitus  įrenginius,  taip pat paprastojo remonto atveju (keičiant pastato išvaizdą). Bus mažesni  reikalavimai sklypo planui, rengiant I grupės ar II grupės nesudėtingojo statinio supaprastintą (naujos statybos, rekonstravimo) projektą. 

 STR  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimais nustatomos priemonės, padedančios planuojamo statinio projektą vertinantiems subjektams tiksliau jį įvertinti, paskatinti visuomenę dalyvauti statybos procese, sugriežtinti projektuotojų, statinio projekto  ar jo dalies ekspertizės rangovo ir statinio projektą tikrinančių subjektų atsakomybę.  Tokios rekomendacijos buvo pateiktos valstybinio audito ataskaitoje. Šie tikslai, numatyti Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, yra įteisinti naujuoju Statybos įstatymu.

Patikslintasis STR nustato, kad Aplinkos apsaugos agentūrai statinių projektai teikiami tikrinti tik nustačius, kad planuojama statinio statyba arba jame planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedo Planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašus.

Be to, pakeitimais detalizuojamos lapkričio 1 d. įsigaliojusios naujos Statybos įstatymo nuostatos,  pagal jas tobulinamos ir statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ funkcijos.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode