Nustatyti reikalavimai radioaktyviąsias atliekas deginančiam įrenginiui

irenPirmadienį įsigaliojo Aplinkos ministerijos patikslinti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai. Jie nustato radioaktyviąsias atliekas deginančio įrenginio į aplinkos orą išmetamųjų teršalų ribines vertes. Ribojant išmetamų teršalų kiekį mažės oro tarša. Taip siekiama mažinti oro taršą ir apsaugoti atominės elektrinės darbuotojų ir apylinkės gyventojų žmonių sveikatą.

Tokį įrenginį artimiausiu metu planuoja pradėti eksploatuoti VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“. Jame bus deginamos Ignalinos AE ardymo metu susidarančios radioaktyviųjų medžiagų turinčios atliekos, siekiant sumažinti jų tūrį prieš laidojant radioaktyviųjų atliekų kapinyne. 

Radioaktyviąsias atliekas deginančiam įrenginiui numatoma taikyti analogiškas išmetamųjų teršalų, – azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, vandenilio chlorido, vandenilio florido, dioksinų ir furanų, sunkiųjų metalų ir bendrosios organinės anglies – ribines vertes, kaip ir atliekų ar bendro atliekų deginimo įrenginiams. 

Patikslintuoju teisės aktu taip pat nustatomi išmetamų teršalų ribinių verčių laikymosi kontrolės ir matavimų reikalavimai. Eksploatuojant įrenginį bus privaloma nuolat stebėti azoto oksidų, sieros dioksido, vandenilio chlorido, anglies monoksido ir bendrosios organinės anglies išmetimus. Kitų teršalų koncentracijos matavimus įrenginio operatorius galės atlikti analizuodamas paimtus mėginius pagal nustatytą periodiškumą. 

Pažymėtina, kad branduolinės energetikos objektų į aplinką išmetamų radionuklidų normas ir reikalavimus reglamentuoja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko tvirtinamos branduolinės saugos taisyklės.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode