Darom/juosta
Nauji teisės aktai palankūs ūkininkams

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Panevėžio departamentas praneša, kad nuo šių metų gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo Nr. IX-456 pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas) nebereglamentuoja ūkininkų veiklos su nuodingosiomis medžiagomis.

Nuo 2017 metų gegužės 1 d. ūkininkams, kitiems ūkio subjektams, vykdantiems veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktais, priskiriamais nuodingosioms medžiagoms, Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis (toliau – Leidimas), nebereikalingas.

Minėto Įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad „šio įstatymo 5 ir 9 straipsniai netaikomi veiklai, susijusiai su nafta, naftos ir akmens anglių perdirbimo metu susidarančiomis tarpinėmis medžiagomis bei naftos ir akmens anglių perdirbimo produktais, priskiriamais nuodingosioms medžiagoms ir naudojamais kaip energijos ištekliai, taip pat veiklai, susijusiai su augalų apsaugos produktais, priskiriamais nuodingosioms medžiagoms, išskyrus fumigantus“.

Kas yra fumigantas?

„Fumigantas – augalų apsaugos produktas, kurio dujomis ar garais naikinami augalų, augalinių produktų ir (ar) su augalais ir augaliniais produktais susijusių objektų kenksmingieji organizmai arba užkertamas kelias tokių organizmų veikimui“.

Leidimus išduoda NVSC

Juridiniai ar fiziniai asmenys, vykdantys veiklą su augalų apsaugos produktais, priskiriamais fumigantams, turi gauti Leidimą. Leidimus išduoda NVSC, vadovaujantis Įstatymo 5 straipsnio kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimais asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis bei Įstatymo 9 straipsnio reikalavimais, nusakančiais Leidimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo bei leidimų duomenų tvarkymo pagrindus.

Panevėžio regiono ūkininkams išduoti leidimai

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. NVSC Panevėžio departamentas yra išdavęs 16 Planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadų, kurių pagrindu Panevėžio apskrities ūkininkams buvo išduoti Leidimai įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą. 2015 metais Panevėžio visuomenės sveikatos centras buvo išdavęs 55 Leidimus įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode