Darom/juosta
Aptartos žuvininkystės skatinimo priemonės

 

Žemės ūkio ministerijoje birželio 22 d. įvykusiame Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdyje kartu su Europos Komisijos (EK) atstovais diskutuota svarbiais Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) įgyvendinimo klausimais.

Žuvininkystės departamentas pristatė Veiksmų programos įgyvendinimo metinius rezultatus, kuriems komitetas pritarė. Paramos gavėjams jau išmokėta 3,919 mln. eurų paramos (pagal Veiksmų programos I, II, IV ir V prioritetinių krypčių priemones).

Posėdžio dalyviai aktyviai diskutavo apie tai, kaip būtų galima paskatinti aktyvesnį žuvininkystės verslo subjektų dalyvavimą investicinio pobūdžio paramos priemonėse, kurios leistų didinti žuvininkystės įmonių konkurencingumą ir gyvybingumą bei kurtų naujas darbo vietas. Žuvininkystės departamento atstovai pažymėjo, kad vykdomas atitinkamų paramos priemonių viešinimas, kartu su socialiniais partneriais tobulinami paramos priemonių įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai, kuriamos supaprastintosios priemonių įgyvendinimo taisyklės, kad kuo platesnis žuvininkystės verslo subjektų ratas galėtų efektyviai pasinaudoti Veiksmų programos paramos priemonių teikiamomis galimybėmis.

Posėdyje pristatytos svarbios Veiksmų programos priemonės, pagal kurias paramos paraiškas bus galima teikti artimiausiu metu – tai penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (supaprastinta tvarka), pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonė „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“, taip pat priemonės „Bendradarbiavimo veikla“. Komiteto nariai po aptarimo pritarė minėtų priemonių specialiesiems tinkamumo ir projektų atrankos kriterijams – o tai yra privaloma sąlyga Veiksmų programos priemonių įgyvendinimui pradėti.

Posėdyje taip pat buvo pristatytas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų programos įgyvendinimo pažangos įvertinimas.

Komiteto nariai, atstovaujantys Baltijos jūros žvejų interesams, iškėlė klausimą dėl galimybių pasinaudojant Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo parama nutraukti žvejybos veiklą visam laikui išmontuojant žvejybos laivus. Posėdyje dalyvavę EK atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad  Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis būtų galima paremti iš verslo pasitraukiančius žvejus, tačiau būtina įvykdyti eilę sąlygų – visų pirma, turi būti įrodyta, kad laivyno segmento pajėgumai nėra veiksmingai subalansuoti su segmento turimomis žvejybos galimybėmis, parengtas specialus veiklos nutraukimo veiksmų planas, atitinkamai pakeista Veiksmų programa. Galimybė įvykdyti šiuos reikalavimus per itin trumpą laiką (parama gali būti skiriama iki 2017 m. gruodžio 31 d.) kelia nemažai abejonių.

Žemės ūkio ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode