Darom/juosta
Gruzijos karvių bandos pasipildė lietuviškomis telyčiomis

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC)  ir Gruzijos Adžarijos žemės ūkio ministerija sėkmingai bendradarbiauja jau ketverius metus. Šiemet vykdyto projekto metu buvo siekiama sudaryti galimybę Adžarijos ūkininkams apsirūpinti produktyvesnėmis pieninių karvių veislėmis ir paskatinti smulkiuosius ūkininkus, laikančius 3–5 karves, burtis į pieno gamintojų ir perdirbimo kooperatyvus.

2005 m. surašymo duomenimis, Gruzijoje buvo apie 700 tūkst. ūkininkų, iš kurių net 99 proc.  – smulkūs šeimos ūkiai. Net 93 proc. visų ūkių dydis nesiekia 2 ha. Adžarijos žemės ūkio ministerija daug dėmesio skiria pieninių karvių bandų atnaujinimui produktyvesnėmis veislėmis, subsidijuojamas gyvulių sėklinimas, teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos gyvulininkystės bei veislininkystės klausimais.

Už projekto lėšas, skirtas pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą, įsigytos ir į Adžariją buvo nuvežtos devynios Lietuvoje užaugintos Džersių veislės telyčios, tinkamiausios kalnuotoms vietovėms. Jos buvo perduotos keturiems ūkininkams, esantiems ar ketinantiems burtis į smulkiųjų ūkininkų kooperatyvus, norėjusiems ir galėjusiems prisidėti trečdaliu savo lėšų prie gyvulių pirkimo ir transportavimo kaštų. Didžioji dalis telyčių buvo apsėklintos ir veršingos, todėl tikėtina, kad netrukus iš Lietuvos atvežtų telyčių banda padidės.

Projekte buvo numatyta ir mokymo bei ekspertinė veikla. Ekspertai iš Lietuvos apžiūrėjo už projekto lėšas įsigytas telyčias, teikė veterinarijos ir veislininkystės konsultacijas, lankėsi ne viename  Adžarijos ūkininkų ūkyje. Surengtame mokymo seminare dalyvavo ir su ekspertais bendravo daugiau kaip 20 Adžarijos ūkininkų ir žemės ūkio bei veterinarijos specialistų.

„Pastebėjome, kad Adžarijos ūkininkams trūksta ne tik naujovių, bet ir pagrindinių žemės ūkio, gyvulininkystės, ekonomikos žinių, kurios padėtų didinti smulkių šeimos ūkių konkurencingumą. Susitikime su Adžarijos žemės ūkio ministru kalbėjome apie tolesnes Lietuvos ir Adžarijos veislininkystės ir gyvulininkystės institucijų bendradarbiavimo galimybes“, – sakė PLŽMMC direktorė Lina Gumbrevičienė.

Šiuo metu jau yra parengtas naujas projektas pagal Užsienio reikalų ministerijos projekto Gruzijoje 2017 m. koncepciją „Gruzijos regionų vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje“. Tikimasi, kad Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų ir institucijų pagalba ir toliau prisidės prie Lietuvos keliamų Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos tikslų Gruzijoje.

ŽŪM informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode