Darom/juosta
Piligriminė kelionė į Vilnių

Balandžio 23 d. Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bei aplinkinių parapijų pusšimtis tikinčiųjų lankėsi Vilniaus arkivyskupijos Dievo Gailestingumo šventovėse. Parapijos „Caritas“ kartu su šios parapijos vikaru kun. Klemensu Jaraminu suorganizavo kelionę, pavadintą „Žengti pro Gailestingumo duris“.

 

Aplankytas Šv. Faustinos namelis, Vilniaus Arkikatedra, Marijos Nekalto prasidėjimo Vargdienių seserų šv. Kryžiaus namai, Lietuvos Kariuomenės Karinio ordinariato Šv. Ignoto bažnyčia, Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolynas, Aušros Vartai bei Dievo Gailestingumo šventovė, kurioje kun. K. Jaraminas aukojo šv. Mišias ir vyko Švč. Sakramento adoracija.

„Aplankėme visas šventoves, kurios šiais Gailestingumo jubiliejiniais metais kviečia tikinčiuosius žengti pro Gailestingumo duris, – „Būdui žemaičių“ sakė minėtos parapijos „Carito“ vadovė Virginija Valko. – Su mumis kartu piligrimų keliu keliavo ir Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos tikinčiųjų grupė, Viekšnių bei Pikelių parapijų „Carito“ atstovės. Ši seniai mintyse puoselėta kelionė padovanojo gražių ir neišdildomų įspūdžių ir, žinoma, gražią tikėjimo patirtį šiais Šventaisiais Gailestingumo jubiliejiniais metais.“

Pasak kun. K. Jaramino, kelionės tikslas buvo aplankyti šventoves, pasidalinti asmenine dvasine patirtimi: „Džiugu, kad galėjome pasikviesti ir aplinkinių parapijų tikinčiuosius.“

„Būdo žemaičių“ informacija

Foto: Mažeikių dekanato parapijų piligrimai.

Kun. K. Jaraminas, V. Valko bei asmeninis apaštalinio nuncijaus sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode