Darom/juosta
Netradicinė muzikos pamoka

Balandžio 19 d. į Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale vyko netradicinė muzikos pamoka „Knygos apie muziką ir muzikus“, kurią vedė Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos muzikos pedagogė Odeta Dargienė. Joje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 4b klasės moksleiviai ir jų mokytoja Ona Noreikienė.

Mokytoja O. Dargienė, susipažinusi su moksleiviais, pasiteiravo, gal jie turi namuose knygų apie muziką. Pamokos medžiagą demonstruodama skaidrėse, muzikos pedagogė pristatė 10 įdomiausių ir galbūt populiariausių knygų, su kuriomis moksleiviai turėtų būti susipažinę. Tai knygos, suteikiančios žinių apie muziką, lietuvių liaudies šventes, papročius, muzikos instrumentus ir atsakančios į daugybę klausimų. Knyga „Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos“ (Lina Laurinavičiūtė-Petrošienė), „Kad širdelėje būtų šviesiau“ (Daiva Bauerienė), „Padainuosim mes suėję“ (sud. Irena Mickevičiūtė), „Gyvenu, kai dainuoju“ (Rūta Vildžiūnienė), „Pianisto chrestomatija“ (sud. Aušra Kučinskienė) ir kt.

O. Dargienė paklausė moksleivių, ar jos pristatytos knygelės sudomino juos, ar viską suprato. Sulaukusi tik teigiamų atsakymų, pradėjo kitą pamokos dalį, kurioje apžvelgė bibliotekoje turimas senas, bet labai naudingas knygeles, kurias vaikai ir mokytojai gali parsinešti paskaityti namuose: „Peteris muzikos instrumentų šalyje“ (Klara R. Chic, 1969 m.), „Mažoji muzikos istorija“, (Fridrichas Hercfeldas, 1974 m.), „Susiradom smuiko raktą“ (Ramutė Skučaitė, 1980 m.), „Žvanga Žvangutis“ (Parengė Elena Laugalytė, 1995 m.), „Močiute motinėle“ (Vaclovas Juodpusis, 1993m.), „Lopšinės ir žaidimai“ (sud. Jūratė Šemetaitė, 1992 m.) ir kt.

Muzikos pedagogė pakvietė mokinius, norinčius įgyti muzikinio rašto ir išsilavinimo, lankyti Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklą. Mokytoja O. Noreikienė patikrino moksleivių žinias, pateikdama keletą klausimų. Įsitikinusi, kad vaikai viską suprato ir įsisavino, padėkojo už puikią pamoką.

Pamokos pabaigoje jos organizatorė bibliotekininkė Sniegina Chriščinavičienė moksleivius informavo, jog Viekšnių filialas dalyvauja  Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte  „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“. Iš projekto lėšų įsigijus demonstracinę įrangą, atsirado galimybė ne tik organizuoti patrauklesnius renginius, bet ir vesti netradicines pamokas moksleiviams. Ši pamoka – tai viena iš projekto veiklų. Visiems nuoširdžiai dėkodama pasidžiaugė gražiu ir betarpišku švietimo įstaigų ir bibliotekos bendradarbiavimu.

Pamoka  buvo įdomi, naudinga ir prasminga, suteikusi daug žinių. Moksleiviai, tarsi pabuvoję muzikos knygų šalelėje, išskubėjo į Viekšnių gimnaziją tęsti darbų.

Sniegina CHRIŠČINAVIČIENĖ
Viekšnių filialo bibliotekininkė

Nuotraukos Snieginos Chriščinavičienės

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode